Индексация сега!

Вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов: До края на месеца ще предложим законодателни промени за решаване на проблема с индексацията на цените на строителните материали

Още през февруари миналата година в резултат на нарушените доставки цените на суровините първи тръгнаха нагоре. Това бяха първите промени в цените на желязото, то е поскъпнало с около 35-40%. Сега цената на стоманата върви нагоре. През тази година отчетохме около 60% поскъпване на битума. Това каза вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройство Гроздан Караджов по време на годишната среща на бизнеса с правителството. „Тръби и тръбопроводи за ВИК също имат на 25% поскъпване“, посочи той. „Всичко това извади пред управлението на страната няколко много тежки въпроса. Първият е какво правим с европейските програми и сключените по тях договори. По всички програми, които финансират строително монтажни работи строителите са били оферирани още през 2018 г. С други думи имаме сключени договори, чиито цени към днешна дата са абсолютно неактуални“, посочи вицепремиерът. Според него ма две черни дупки – едната е на проекти, които вече са със сключени договори, но въпреки тях строителите отказват да работят, а вторият проблем е там където са подадени само оферти, строителите се отказват и не поддържат офертите си. „Ето защо преди малко повече от месец се създаде междуведомствена работна група, която започна работа по така наречената индексация. Стана ясно, че ЗОП, който не дава възможност за индексация на цените, ще трябва да се промени. И текстовете на тази промяна ще трябва да са свързани с обективен индекс, който да се прилага било на месечна, двумесечна или тримесечна основа, не само към бъдещите договори, но и към заварените случаи“, обясни Караджов. Той посочи, че само в сектора на ВИК инфраструктурата има застрашени около 260 млн. лв. оферирани или договорирани дейности. „В момента работната група е идентифицирала пет различни подотрасъла в рамките на строителния сектор като ВиК, пътностроителство, вйсокостроителство, енергетика, за които ще има различни индекси. Това е стадият на работа, на който се намира работната група. До края на месеца тя ще е приключила работа и вероятно от там ще излезе предложение за законодателна промяна за решаване на проблема с така наречената индексация на цените, които са драстично променени от инфлацията“, заключи Караджов.