Новини

Енергийната политика е движещата сила в ЕС

Енергийната политика е движещата сила в ЕС. Това стана ясно по време на форум, посветен на „Деня на българската енергетика 2010”. На събитието присъстваха много специалисти в бранша от цял свят, като дискусията уважиха и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, г-жа Хрисула Аргириу от Европейската комисия, г-н Люлин Радулов, председател на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет и много други. Приветствие бе изпратено от премиера на България Бойко Борисов, а европейският комисар по енергетика Гюнтер Йотингер изпрати на видео  приветствено слово. На събитието бяха обсъдени всички аспекти в областта на енергетиката, нейното развитие, сигурността на енергийните доставки, опазването на околната среда и други. Стана ясно, че целта е енергийният сектор у нас е да се развие така, че цените на енергийните продукти да бъдат достъпни за всички. Също се набляга и на нуждата от енергийна ефективност и диверсификация на доставките.

„Убеден съм, че правилната енергийна политика е може би най-важното условие за повишаване конкурентоспособността на всяка икономика. Българското правителство вече изработи проект на модерна енергийна стратегия, която напълно съответства на европейската енергийна политика”, каза Бойко Борисов. Гюнтер Йотингер, европейски комисар по енергетика, сподели, че енергийната политика е движеща сила на ЕС. Според него трябва да насочим всичките си усилия за осигуряване на устойчивост и надеждност на енергийните доставки във всички страни от еврозоната.

Енергетиката не е просто бранш от националната икономика, тя е нейната кръвоснабдителна система, сподели министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Той коментира, че до края на месец юли ще бъде ясен и планът до 2020 г. Основните приоритети на новата енергийна стратегия са насочени към сигурността на доставките и повишаване на ефективността.