Новини

Депутати внесоха в НС проект на решение за предприемане на действия във връзка с констатирана опасност от настъпване на невъзможност за АПИ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа

Председателят на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Настимир Ананиев и група народни представители са внесли днес в деловодството на Народното събрание проект на решение за предприемане на действия във връзка с констатирана опасност от настъпване на невъзможност на Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа.

В документа се посочва, че АПИ трябва да заплати от утвърдения си бюджет за 2022 г. 50% от всички финансови задължения, възникнали по изпълнителни дейности, възлагани въз основа на Договорите за изпълнение на поддържане на републиканските пътища, включително ремонти на отделни пътни участъци, ремонт на мостови съоръжения и тунели, както и да заплати 100% от всички финансови задължения по договорите за доставка и монтаж на ограничителни системи, производство, доставка и монтаж на пътни знаци и по тези за полагане на маркировка.

В мотивите е записано, че депутатите предлагат АПИ да предприеме всички необходими правни и фактически действия, така че всички започнати дейности, възложени въз основа на действащите към момента договори за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища да бъдат своевременно и напълно завършени. Те посочват, че заплащането на задълженията, които ще възникнат от изпълнение на дейностите трябва да се извършат от Агенция „Пътна инфраструктура“ след приемането на съответен акт на Министерски съвет.

Пълният текст на предложението може да прочете тук: