Новини

Инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на ФИЕК, пред второто издание на Нigh Level Construction Forum: Европейската комисия трябва да предложи методика за индексиране на договорите за строителство, която да е задължителна за всички страни членки

Проведе се второто издание на Нigh Level Construction Forum. Той се организира от Европейската комисия (ЕК) и има за цел да създаде устойчива строителна  екосистема, способна да издържи на днешните нарастващи глобални проблеми.

Темата на конференцията бе „Преход към устойчива, екологична и дигитална строителна екосистема“. Форматът на събитието бе онлайн, като в него се включиха над 200 участници от 24 държави членки на ЕС. ЕК бе представена от  Фулвия Рафаели, ръководител на отдел „Строителство“ в ГД „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и МСП” в ЕК.  От страна на КСБ в събитието участва  инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ - София.

„В Източна Европа и специално в България предизвикателствата пред строителния сектор са същите като в останалата част на ЕС, но едно е особено силно изразено.  Това е липсата на квалифицирана работна ръка“, каза в началото на експозето си инж. Качамаков. „Нашата работна сила мигрира към Западна Европа заради по-високо заплащане, а работници от Запада не идват насам. Посоката е едностранна - от изток на запад. Това е процес от 20 години и е много сериозно  предизвикателство пред българския строителен бранш“, посочи той. Инж. Качамаков  изтъкна, че строителните компании у нас се опитват да повишават заплащането, „но сме все още една крачка зад нашите колеги от Западна Европа“. „Конфликтът в Украйна задълбочи тези процеси, защото много украински работници, ангажирани с дейности в Западна Европа, се върнаха в страната си, за да я защитават и тяхното място бе запълнено от работници от нашия регион“, каза вицепрезидентът на FIEC.

Инж. Качамаков посочи и друго основно предизвикателство пред строителния сектор - прекъснатата верига на доставки на строителни материали и техния дефицит, породен от по-малкото продукция. Според него  в момента в България е много трудно да намериш строителни материали. „Понякога времето за доставка е непредвидимо, което ни поставя в много трудна ситуация. Преди няколко седмици доставките на стоманена армировка буквално спряха. Това породи големи несъотвестсвия в планираните работни графици за различни обекти. Все още възстановявайки се от кризата, породена от COVID–19, се озовахме в нова криза“, каза той.  Все пак инж. Качамаков посочи, че в момента веригата на доставки се възстановява и се надява тя да е предвидима в скоро време.

„Искам да наблегна и на проблема с повишаването на цените на строителните материали. Това е процес в цяла Европа, но искам да споделя проблемите в България. Нашето законодателство не позволява индексация на договорените цените, а това създава огромни трудности пред компаниите, които не могат да завършат своята работа“, продължи той. По думите му  секторът е на финалната права на преговорите с българското правителство, за да се вкара възможност за индексация в обществените поръчки. „Считам, че Европейската комисия трябва  да предложи методика  за  индексиране на договорите за строителство, която  да е задължителна  за всички страни членки“, категоричен бе инж. Качамаков. Ако искаме да постигнем устойчивост в строителния сектор, трябва да създадем среда с равни условия, за да може компаниите да работят без стрес. Никога не знаем какво може да се случи в бъдеще и трябва да сме подготвени за всичко“, изтъкна инж. Качамаков.

На финала инж. Качамаков посочи, че „ако работим в комфорт и инерция, няма да може да се изправим пред предизвикателствата на променящата се среда“. Според него тя се променя динамично поради редица фактори. „За да постигнем предвидимост и стабилност в строителния сектор, трябва да инвестираме в обучения и дигитализация. Нужно е  да организираме бизнеса си, за да сме подготвени за тези предизвикателства", завърши той.