Новини

Решението за разплащане към пътностроителните фирми бе обсъдено от парламентарните комисии

Вицепремиерът Гроздан Караджов участва в заседанието на Комисията по бюджет и финанси

 На извънредно заседание парламентарната Комисия по бюджет и финанси разгледа проект на решение за предприемане на действия във връзка с констатирана опасност от настъпване на невъзможност за Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа. В срещата участваха вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов и Настимир Ананиев, председател на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и вносител на документа.

Ананиев обяви пред народните представители, че

целият пътностроителен сектор е блокиран.

„Предложението ни е 136 млн. лв., които са за пътни знаци и хоризонтална маркировка да се платят на 100%. За изпълнени СМР, които са за над 1 млрд. лв., да се платят 50%. На първо време всички фирми да получат 50% от това, което им се дължи – около 520 млн. лв. Останалите 520 млн. лв. да се изплатят след проверката на междуведомствената комисия дали всичко е законно“, обясни Ананиев. Той добави, че се предлага и Комисията по превенция и противодействие на корупцията в НС да се включи в процеса на разглеждане на договорите. Идеята е да има контрол при изплащането на втората половина от дължимата сума.

„Договорите са сключени след проведени обществени поръчки, а в ЗОП е разписано кога и как се изменят контрактите. С това предложение карате Народното събрание да стане арбитър в едни търговски отношения. Искате НС да измени договорите според своето виждане“, каза народният представител от ПГ на „ГЕРБ-СДС“ Теменужка Петкова. Според нея това решение ще доведе до много сериозни проблеми. „Кой ще реши на коя компания да се плати 50% и на коя да се плати изцяло. Апелирам да се спазва ЗОП, защото това решение, което предлагате, е нищожно само по себе си. Ако искаме да бъдем коректни към хората,

трябва да се плати всичко на 100%, и то на база на ЗОП“,

изтъкна Петкова.

Народният представител от ПГ на ДПС Йордан Цонев подчерта в своето изказване, че в Конституцията е записано, че

НС се произнася само по международни договори.

Той също беше категоричен, че предлаганото решение има за цел да реши спор между търговски субекти. „Кой е направил прекратяването на договорите? Министерският съвет. Който го е направил, той може и да отмени взетото решение. Така че МС може да вземе решение за договорите за текущ ремонт и поддържане“, допълни Цонев. „Служебното правителство е политизирало работата на АПИ – искало е да покаже, че е имало корупция в агенцията, и се стига до тази каша, която е в момента“, каза още Йордан Цонев.

Вицепремиерът Гроздан Караджов подчерта, че

договорите за текущ ремонт и поддържане са законни.

Той поясни, че по нито един от тях не са давани аванси и нищо не е платено. „Затова са се натрупали претенции от фирмите за свършени дейности. Приемаме договорите за подмяна на мантинелите и пътната маркировка за безспорни и при тях предлагаме разплащането да е на 100 %. Но за тези за СМР да се даде част от дължимата сума, а останалата да се плати след проверка. Нито една фирма не оспорва това предложение. Ако има някакви спорни плащания, ще отидем в съда. Провел съм разговори по темата с Камарата на строителите в България, на които съм се обръщал към тях с думите, че ние сме в една лодка“, посочи още Караджов. Той показа пред депутатите снимки на обекти, които са започнати и са недовършени, като изтъкна, че техният брой е 278. „Няма област без пътни трасета, които са започнати и не са завършени. Всички те са замразени. След провеждане на поръчки най-рано догодина можем да започнем отново да работим по тях“, обясни Гроздан Караджов.


 

Комисията по конституционни и правни въпроси прие документа

 

Членовете на парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси приеха проект на решение за предприемане на действия във връзка с констатирана опасност от настъпване на невъзможност за Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа. В заседанието участваха зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Явор Пенчев и зам.-министърът на финансите Андрей Цеков.

В началото зам.-министър Пенчев представи пред депутатите причините да се стигне до необходимостта от взимане на това решение. „В периода 2017 – 2018 г.

АПИ е провела обществени поръчки по ЗОП, въз основа на които са сключени 34 договора

за текущ ремонт и поддръжка на пътищата, както и такива за монтаж и доставка на ограничителни системи, на пътни знаци и за полагане на маркировка. Те са имали прогнозна стойност общо около 711 млн. лв. Тя е многократно надвишена при извършването на възлагания по тези договори“, сподели той. По думите му това е била причината да се създаде междуведомствена работна група между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на финансите заради вероятно извършено нарушение по ЗОП.

„Това е довело до подаване на жалба до Прокуратурата, в която са изложени доводи, че има вероятно извършено престъпление, която е отхвърлена. Вицепремиерите Асен Василев и Гроздан Караджов съвместно подадоха нова жалба по определението за прекратяване. Имаме ново произнасяне на Прокуратурата, на базата на което този въпрос в момента се разглежда от Върховната касационна прокуратура“, информира той.

Зам.-министър Явор Пенчев обясни още, че се е стигнало до предсрочно прекратяване на сключените договори за поддръжка на републиканската пътна мрежа, които са били със срок на действие 5 години – до 2023 г. и 2025 г.

„В момента не се извършват абсолютно никакви дейности по пътната мрежа.

За нас е жизнено необходимо да започнем ремонти час по-скоро. Обществените поръчки, които ще се проведат за ТРП, ще завършат най-рано юли – август, и то в случай, че няма обжалване по тях“, изтъкна Пенчев.

Зам.-министър Андрей Цеков каза, че в чисто правен аспект договорите на пътностроителните фирми имат два основни проблема – свързани със стойността и с предмета на дейност. „Във всички тях има клауза, която позволява надвишаването на бюджета. Правният проблем е относно действителността на тази клауза в контекста на решенията на ЕС по това направление“, поясни Цеков. Според него този проблем изисква дискусия.

„Това, което на този етап установява междуведомствената комисия, е, че редица от възлаганията се отнасят до основни ремонти и реконструкция на републикански пътища. Аргументи за това са изложени в доклади на комисията, които ще бъдат представени. В рамките на тези договори са възложени над 1000 допълнителни задания и индивидуални ремонти“, добави той. Андрей Цеков заяви, че всички тези проблеми могат да бъдат решени по законодателен ред.

По време на заседанието

членовете на комисията решиха да предложат следните изменения:

– АПИ да заплати от утвърдения си бюджет за 2022 г. 50 на сто от всички сертифицирани преди влизане в сила на решението финансови задължения на Агенцията, възникнали по изпълнени дейности възлагани по договори за поддържане на републиканските пътища, както и да заплати 100% от всички задължения по договори за доставка и монтаж на ограничителни системи и пътни знаци;

– Допълнителни плащания да се извършват в размер и на основание, след като бъдат одобрени с решение на НС, и въз основа на доклад, изготвен от междуведомствената работна група за установяване на реално изпълнените дейности и разгледан от Комисията по превенция и противодействие на корупцията;

– АПИ да предприеме всички необходими правни и фактически действия по възлагането на нови дейности по сключените договори за извършване на поддържане на републикански пътища, по договорите за доставка и монтаж на ограничителни системи и за пътни знаци до подписването на нови договори, но не по-късно от 30.09.2022 г., като сключва допълнителни споразумения към горепосочените договори, с които изменя единствено крайния им срок;

– АПИ да предприеме всички необходими правни и фактически действия, за да бъдат своевременно и напълно завършени всички започнати дейности, възложени въз основа на действащите към момента договори.

Решението за предприемане на действия във връзка с констатирана опасност от настъпване на невъзможност за АПИ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа бе точка от дневния ред на Народното събрание на 14 април.

До редакционното приключване на броя точката не стигна до обсъждане в пленарна зала. Вестник „Строител“ продължава да следи темата на интернет сайта си https://vestnikstroitel.bg

 

По време на заседанието на Комисията по конституционни и правни въпроси депутатите обсъдиха и отхвърлиха Законопроект за изменение на Закона за обществените поръчки, №47-254-01-5, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители, касаещ възлагането чрез т.нар. ин хаус процедури.