Новини

"Има такъв народ" внесоха проект на решение за предприемане на действия от АПИ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа

Председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов и група народни представители са внесли в деловодството проект на решение за предприемане на действия от Агенция "Пътна инфраструктура" за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа.

В мотивите на вносителя е записано, че предлагат АПИ да предприеме всички необходими правни и фактически действия, така че всички започнати дейности, възложени въз основа на действащите към момента Договори за извършване на поддържка (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации), на републиканските пътища да бъдат своевременно и напълно завършени.

Пълният текст на предложението може да видите тук:

https://www.parliament.bg/bg/ns_acts/ID/164127