Новини

"Продължаваме промяната" внесоха проект на решение за предприемане на действия от Агенция "Пътна инфраструктура" за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа

Председателят на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Настимир Ананиев и група народни представители внесоха в деловодството на Народното събрание проект на решение за предприемане на действия от Агенция "Пътна инфраструктура" за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа.

В проекта те предлагат АПИ да заплати от утвърдения си бюджет за 2022 г. по 50 на 100 от всички финансови задължения на Агенцията, възникнали по изпълнени дейности, сертифицирани до момента на влизане в сила на това решение, възлагани въз основа на договорите за извършване на поддържане на републиканската пътна мрежа, включително ремонти на отделни пътни участъци, ремонт на мостови съоръжения и тунели, както и да заплати 100 на сто от всички финансови задължения на АПИ, възникнали по договорите за доставка и монтаж на пътни знаци и по договорите за полагане на маркировка на територията на републиканската пътна мрежа, както и на задълженията по месечни и извънредни задания по договорите за изпълнение на поддържане на републиканските пътища.

С пълния текст на предложението може да се запознаете тук:

 

47-254-02-46 by ЕмилХристов