Новини

Планират разботването на стратегия за развитие на републиканската пътна инфраструктура за периода 2023-2030 г.

"Към настоящия момент трябва да се разработи нова стратегия за развитие на републиканската пътна инфраструктура за периода 2023-2030 г. Вярвам, че в нея ще бъдат заложени тези приоритети". Това заяви зам.-министърът на финансите Андрей Цеков на брифинг в Министерски съвет след края на среща по въпросите на безопасността на движението по пътищата.

"За Министерство на финансите има два ключови момента, върху които трябва да се акцентира в политиката за подобряване на състоянието на републиканската пътна мрежа и на общинската. На първо място считаме, че е необходимо политиката по отношение развитието на републиканската и общинска пътна мрежа да се осъществява не ад хок, а стратегически, така както изисква закона за пътищата. Тоест съобразно актуални и реалистични стратегии за пътната инфраструктура, съобразно годишни инвестиционни програми, които са съобразени с тези стратегии", посочи той.

"На второ място е необходимо дейността по развитие на пътната инфраструктура да бъде осъществявана в рамките на действащото законодателство. В този смисъл трябва да се преустановят порочните практики, свързани с неконкурентни възлагания посредством т.нар. ин хаус процедури и посредством избягване на заобикалянето на закона, при което под формата на текущо поддържане се възлагат основни ремонти и рехабилитации. Тук проблемът не е толкова правно-теоретичен или стойностен. Проблемът е, че, когато една пътна дейност се осъществява под формата на текущо поддържане, а всъщност касае основен ремонт, това означава, че за тази дейност липсват строителни книжа, липсва разрешение за строеж и одобрени инвестиционни проекти, няма и строителен надзор. В този смисъл по отношение на крайния продукт съществува една огромна несигурност по отношение на неговото съответствие с основните изисквания на строежите, в това число изискванията за безопасност на съответната инфраструктура. Преустановяването на тези практики, за което има политическа воля, смятам, че ще допринесе за подобряване на политиката по отношение на развитието на пътна инфраструктура и намаляване на ПТП-та", коментира Цеков.