Новини

Срокът за ползване на 5% отстъпка от данък сгради и данък МПС в София е 30 април 2022 г

Срокът за ползване на 5% отстъпка от данък сгради и данък МПС в София е 30 април 2022 г., при условие че дължимите суми бъдат платени наведнъж, написа в социалните мрежи зам.-кметът Дончо Барбалов. За такса битови отпадъци отстъпка не се предвижда.
 Задълженията могат да се плащат и на равни вноски, а сроковете са съответно:
- данък недвижими имоти и данък МПС: 30 юни – първа вноска и 31 октомври – втора вноска;
- такса битови отпадъци – четири вноски: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.
Плащането може да се извършва във всеки от данъчните отдели на Столичната община, независимо от адреса на имота или на задълженото лице. Всички каси разполагат с ПОС устройства. Друга възможност за плащане е по банков път или през интернет страницата на Столичната община - https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf