Новини

НСИ: Индекси на строителната продукция през март 2022 г.

По предварителни данни през март 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.4% под равнището от предходния месец, това сочат данни на Националния статистически институт (табл. 1).

Календарно изгладените данни показват увеличение от 1.6% на строителната продукция през март 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година (табл. 3).

Месечни изменения

През март 2022 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията както от сградното строителство, така и от гражданското/инженерното строителство намалява с 0.4% (табл. 1).

  1. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо предходния месец1  

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

2021

2022

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

Строителство - общо

-0.3

2.4

-2.0

1.4

-0.7

0.8

0.1

-0.6

1.7

1.1

-0.2

-0.7

-0.4

Сградно строителство

-0.4

2.2

-1.4

0.8

-0.1

0.6

0.7

-0.3

1.6

1.4

-0.2

-0.2

-0.4

Гражданско/инженерно строителство

-0.1

2.6

-2.8

2.1

-1.4

0.9

-0.6

-1.1

1.9

0.6

-0.3

-1.5

-0.4

________________

1 Сезонно изгладени данни.

 

  1. Индекси на строителната продукция

(Сезонно изгладени, 2015 = 100)

 

2021

2022

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

Строителство - общо

88.4

90.4

88.6

89.8

89.2

89.9

90.0

89.5

91.0

91.9

91.7

91.0

90.7

Сградно строителство

93.6

95.6

94.3

95.1

95.0

95.6

96.3

96.0

97.5

98.9

98.7

98.5

98.1

Гражданско/инженерно строителство

82.5

84.6

82.3

84.0

82.8

83.6

83.1

82.2

83.7

84.2

83.9

82.7

82.4

Годишни изменения

На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през март 2022 г. се определя от положителния темп при сградното строителство с регистрирано увеличение от 4.2%, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава намаление с 1.6% (табл. 3).

  1. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо съответния месец на предходната година1

                                                                                                                                                                                                      

 

2019

2020

2021

2022

III

III

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

Строителство - общо

8.1

-14.0

11.1

15.4

4.0

4.8

0.7

1.6

1.4

-1.9

3.1

6.3

3.5

3.7

1.6

Сградно строителство

13.4

-17.1

7.6

12.0

1.0

1.5

-1.3

-0.6

1.7

-1.9

3.6

8.5

4.2

6.9

4.2

Гражданско/инженерно строителство

1.1

-9.6

15.9

20.3

8.0

9.1

3.3

4.4

0.9

-2.0

2.6

3.4

2.5

-0.5

-1.6

___________________

1 Календарно изгладени данни.

 

  1. Индекси на строителната продукция

(Календарно изгладени, 2015 = 100)

 

2019

2020

2021

2022

III

III

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

Строителство - общо

96.3

82.8

91.9

89.8

82.2

96.4

95.8

93.0

88.2

94.2

92.7

83.0

87.6

87.2

93.4

Сградно строителство

109.3

90.6

97.5

95.9

87.5

102.0

101.3

97.3

94.5

100.3

98.6

90.0

95.8

96.0

101.5

Гражданско/инженерно строителство

81.8

74.0

85.7

82.9

76.4

90.1

89.6

88.3

81.2

87.4

86.1

75.2

78.3

77.3

84.3