Новини

Андрей Цеков, зам.-министър на финансите: В сектор "Строителство" съществува галопираща инфлация . Това налага предприемането на извънредни мерки

Бих искал да подкрепя позицията на вицепремиерът Гроздан Караджов относно необходимостта от такава законодателна мярка към настоящия момент. Специално за сектор „Строителство“ промяната в реалността може да бъде проследена чрез именението на индексите, които НСИ поддържа относно цените на производството на строителни материали. В последните 6 г. този индекс варира в граници между 100 пункта и 104 пункта към края на 2020 г. Разбира се много са факторите. Това заяви Андрей Цеков, зам.-министър на финансите по време на заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

"От 2021 г. индексът започва да нараства. Той се измерва на тримесечие. В края на 2021 г. е – 125 пункта, а първото тримесечие на 2022 г. е 140. Бих казал, че галопираща инфлация съществува в този сектор. Тя е установена със статисчиески данни. Това налага предприемането на извънредни мерки, които да дадат възможност за съхраняване на капиталовата програма", коментира той.

"Въпростъ в момента е поставен пред Народното събрание, защото сегашният Закон за обществени поръчки не съдържа изричен текст, който да даде възможност хоризонтално и цетрализирано да бъдат определяни методически указания, с които да бъде извършвана подобнба индексация на вече сключени договори", каза Цеков.