Новини

„Главболгарстрой” участва в разработката на нов революционен изолационен материал по европейски проект

Площадката на ГБС в софийското с. Кривина ще бъде експериментално поле за тестване на изобретението, в което участват експерти от 13 компании и университети в Европа

Иновативен и многообещаващ. Такъв е проектът NRG-Storage, в който „Главболгарстрой” (ГБС) участва съвместно с 12 други компании и водещи технически университети от няколко европейски държави, включително и от Аржентина. Финансирането е по програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020”, съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ.

През изминалата сед- мица УАСГ бе домакин на среща, на която бе представена целта на разработката, а именно да се изобрети материал с многофункционална енергийно спестяваща циментова пяна (NRG пяна), който да замести съществуващите на пазара изолации.

„Проектът е посветен на създаването на иновативен топлоизолационен материал“, откри срещата доц. д-р инж. Румяна Захариева - ръководител катедра „Строителни материали и изолации” в Строителния факултет на УАСГ. Присъствието и участието на преподаватели и студенти от УАСГ беше забележително. В презентациите се включиха и партньорите по проекта от университета в град Дармщат (Германия), от компанията, специализирана в производството на оборудване за термичен анализ и за определяне топлинните свойства на материалите – Netzsch (Германия), както и от ГБС.

Арх. Веселин Колев - гл. експерт в „Главболгарстрой Холдинг” и изп. директор на „ГБС – Инженеринг”, разказа, че на площадката на компанията в софийското с. Кривина вече са изградени експерименталните модули – общо четири къщички, три от които ще бъдат под постоянно наблюдение посредством специални сензори, а в четвъртата е поставен сървърът за събиране и обработка на данните. Сървърът е с постоянен достъп от различни точки на света, така че данните ще са достъпни за партньорите по проекта, включително и от далечна Аржентина, където и до момента се анализират голяма част от данните и се правят изключително тежки изчисления.

Стените на първия (референтен) модул вече са покрити с добре позната на пазара стандартна стиропорна топлоизолация. Идеята е на другите да бъде положена разработваната в момента пяна на базата на наночастици с графен. „Екипът от учени от Германия, Италия и Испания има две години да създаде пяна, която последователно се формова и обработва до получаването на плоскости със стандартни размери като геометрия“, обясни още арх. Колев.

Развитието ще продължи минимум още 2 години, а след това може да се пристъпи към евентуално производство на иновативния материал в по-голям мащаб. През целия период посредством монтираните вече сензори материалът ще бъде наблюдаван в различни топлинни режими, за да се установи какво се случва с него - колко топлина излиза навън през зимата или колко топлина влиза навътре през лятото. По този начин ще се напра- ви реална оценка за свойствата му.

„Като учен оценявам този нов проект като очакван връх на технологиите, който трябва да постигнем. Голямо е предизвикателството пред мен да успеем да обединим всички 13 партньори от различни държави, да работим заедно и да постигнем целите, които проектът изисква”, каза на срещата проф. д-р Едуард Коендърс - ръководител на Института по строителство и строителни материали (WiB) към Техническия университет Дармщат (Германия).

На този етап разработката е насочена към нежилищни сгради, които по правило са с по-висок разход на енергийни ресурси. Целта е да се постигнат 25% по-добър изолационен ефект и най-малко 10% по-висок капацитет за енергиен баланс и съхранение. Приложението на NRG пяната цели по-мащабен ефект, който да докаже енергоспестяващите й свойства. То е и пряко свързано с решенията и насоките на Европейския съюз за намиране на алтернативни енергийни източници.


Арх. Веселин Колев - гл. експерт в „Главболгарстрой Холдинг“ и изп. директор на „ГБС - Инженеринг“: Надяваме се да постигнем ноу-хау

Идеята на разработката е да се получи по-добра топлоизолация на стените с по-тънък слой материал. Поставили сме си и условие цената да е съизмерима или по-ниска с познатите на пазара топлоизолационни материали. Производството ще бъде екологично, щадящо околната среда. Практически ще се стремим да се получи една почти безотпадъчна технология при производството и на обекта.

Очакваме новите изолационни плочи да пристигнат при нас в края на юли. Ние ще ги монтираме по познатия начин на две от къщичките. В продължение на две години чрез топлинните датчици, които в момента поставят колегите от Германия и Нидерландия, и в зависимост от получените данни и цялостната консумация на електроенергия в трите модула ще се анализират свойствата на новата изолация. И всичко това ще става на т.нар. опитно поле в базата на ГБС в с. Кривина.

След като, надяваме се, теорията се докаже и на практика, ще се изготви бизнес план за самото производство на новия материал, инструкциите за работа с него. Следващата стъпка е да се осъществи регистрация на пазара, как- то предполага и европейският проект, по който работим. Къде ще стане това - в Италия, Германия, Испания, България, е въпрос, който ще се решава в недалечното бъдеще.

Както стана ясно, голямата цел е новият материал да замени съществуващите сродни производства. Представете си вместо стандартните 10 см той да стане 8 или 5 см при равни или по-добри други показатели? В допълнение към ползите от самия материал можете сами да пресметнете какво ще се случи, ако обемът на всички топлоизолации в строителството се намали примерно с 50%. Това са два пъти по-малко камиони за транспорт, два пъти по-малко товарно-разтоварни работи. И то всеки ден, по целия свят. В глобален мащаб ползите могат да бъдат невероятни.

Ще завърша с това, че работници на ГБС извършват цялата експериментална строително-монтажна работа по модулните къщички. В следващ етап от нас се очаква да създадем и инструкциите за работа, съхранение, пробиване, закрепване, анкериране и цялостната концепция за полагане и монтаж, т.е. едно ноу-хау на ГБС за изпълнение, което - както и всичко на площадката в Кривина - ще получи обществена гласност съгласно правилата на ЕС.


Проф. д-р Едуард Коендърс - ръководител на Института по строителство и строителни материали (WiB) към Техническия университет Дармщат (Германия): Напредъкът е очевиден, работата на площадката е отлично организирана от българска страна

За мен като тим лидер е предизвикателство да мога да координирам работата на целия екип, да го държа информиран през цялото време, тъй като проектът е с участието на експерти от 13 държави. За ЕС е много важно да обединява Източна и Западна Европа и затова информираността е един от главните елементи на нашия проект. Като добър пример ще посоча работата в с. Кривина, където са построени експерименталните сгради. В базата тук всеки един от участниците трябва да достави малка или по-голяма част от своите научни търсения и разработки и това е сериозно предизвикателство и задължение. В крайна сметка голямата цел е да приложим тази иновация в строителството в близко бъдеще.

Проектът наистина е много голям, а ние трябва да обръщаме внимание и на всички малки детайли, да не ги пренебрегваме. Демонстрационната площадка е много важна, защото всичките тези малки части от проекта тук се обединяват, за да се получи крайният ефект. Това, което правим с монито- ринга в България, е да изведем идеи за бъдещи симулации, т.е. информацията, която получаваме от тук, е и за раз- витието на бъдещи модели в нашето научно и практическо направление.

Сътрудничеството ни с „Главболгарстрой” е отлично. Напредъкът на проекта е очевиден, защото работата е много добре организирана.