Новини

Зам.-министърът на финансите Андрей Цеков взе участие в кръгла маса на тема: „Реформа в сферата на обществените поръчки“

Заместник-министърът на финансите Андрей Цеков взе участие в кръгла маса на тема: „Реформа в сферата на обществените поръчки“, съобщиха от пресцентъра на МФ. Събитието бе организирано съвместно от КСБ,  Областното представителство на Камарата в София и  в. „Строител“. Форумът бе  открит от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. 

Сред основните теми на дискусията бяха актуалната икономическа ситуация, растящата инфлация и необходимостта от ответни мерки и реакции на растящите цени на строителните материали и начинът, по който тези процеси се отразяват на изпълнението на договорите по обществените поръчки.

Заместник-министър Цеков постави акцент и върху подготвения Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. „Министерството на финансите, с помощ от Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция и Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" разработи проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, който в най-кратки срокове ще бъде представен за обществено обсъждане. В хода на работата са разгледани и отразени предложения на почти всички органи на изпълнителната власт и са взети предвид предложенията на браншовите камари в сектор строителство. Целта на готвените промени е по един максимално добър и ефективен начин да се осигури защита както на публичния, така и на частния интерес“, заяви Андрей Цеков.

Той допълни, че проектът предлага промени и адресира съществуващи проблеми, сред които т. нар. инхаус възлагане и гарантиране на качеството на проектите. „Промените са подчинени на един основен принцип – законосъобразно изразходване на публичния ресурс“, каза още заместник-министър Цеков.