Новини

Зам.-министър Аспарухов: Обсъждаме промени, с които ателиетата да са със статут на жилища

Обсъжда се възможността за допълнителна разпоредба, според която при определяне предназначението на сградите ателиетата да се считат за жилища. Това стана ясно от думите на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Стефан Аспарухов по време на третото заседание на работната група за промените в Закона за устройство на територията и наредбите за прилагането му, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Аспарухов e обяснил, че се работи по проект за осъвременяване на Наредба 7 за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Целта е наредбата да бъде приведена в съответствие със Закона за устройство на територията.

На заседанието са били дискутирани също предложения за промени за определението за еднофамилни и многофамилни жилищни сгради. Заместник-министър Аспарухов е посочил, че това би рефлектирало върху много сфери и е необходима детайлна преценка дали да се допусне.

Експертите са засегнали въпроса за отмяна на член 114 от наредбата, който е свързан с ориентацията на жилищните помещения. Обсъдено е било дали да отпадане недопускането на жилища да се ориентират изцяло на североизток, северозапад или север, като се впише, че се касае за северни апартаменти.

По време на събитието арх. Аспарухов е посочил, че са предложени изменения, засягащи разработването на общи устройствени планове. По думите му много местни власти припознават тези планове като ограничаващи ги.

Работната група е създадена със заповед на вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов, като в състава ѝ са включени над 90 експерти от МРРБ, ДНСК, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и представители на браншовите организации, участващи в инвестиционния процес.