Новини

Столичният общински съвет прие Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2022 г. на Столична община

Над 300 000 лева са предвидени за ремонтни дейности на спортни площадки, фитнес съоръжения и тенис маси в 8 районни администрации  - район "Красна поляна", район "Подуяне", район "Студентски", район "Надежда", район "Слатина",  район „Връбница“, район "Младост" и район "Оборище". Предвижда се изграждането на съоръжения в малки населени места с малко спортни обекти и зони, а именно:

-  едно комбинирано съоръжение - баскетболна и фитнес площадка в с Лозен /район Панчарево/;

-  фитнес площадка в с. Волуяк /район „Връбница“/.

Предложените обекти в Програмата са включени въз основа на подадени мотивирани предложения от кметове на районни администрации, както и сигнали, подписки и искания на граждани за необходимост от спешни ремонтни дейности или липсата на зони за спорт. Поради голям брой сигнали и искания, постъпили през 2021 и 2022 година в направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, акцент в настоящата Програма е поставен на ремонт на вече изградени обекти със свободен достъп.  Определените финансови средства в Годишният план на Програмата за ремонт на спортна инфраструктура за 2022 г. по дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ са 440 000 лв., разпределени, както следва:

  • изграждане на спортни съоръжения със свободен достъп в паркова среда и междублокови пространства - 110 900 лева;
  • ремонт на спортни площадки, фитнес съоръжения и тенис със свободен достъп - 302 800 лева;
  • аварийни ремонти - 26 300 лева.           

Малко над 26 000 лв. се предвиждат за аварийни и спешни ремонти на спортни обекти, които да бъдат реализирани в хода на календарната година