Новини

Савин Ковачев, директор на „Правна дирекция“ на КСБ: За КСБ е жизнено важно да се приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Според Камарата на строителите в България е жизнено важно да се приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Това заяви Савин Ковачев, директор на „Правна дирекция“ на КСБ по време на заседание на Комисия по конституционни и правни въпроси в Народното събрание.

"Според нас липсва правна база за извършване на индексацията. Ние считаме, че порати това, че самия Закон за обществени поръчки представлява, малко тесногръд и непълен превод на европейските директиви, в тази област, което поражда правен спор относно възможностите и реда за промяна на вече сключени дговори за обществени поръчки. Считаме, че надделява становището за необходимост, свързана с възможностите и процедурата за извършване на индексация и би следвало да бъде приет законопроектът", посочи той.

"Ние го поддържаме напълно и изразяваме становище, че може би действително предложението на Министерство на финансите, в лицето на Агенцията за обществени поръчк е удачно", допълни той.