Новини

Ако в България не се предприемат стъпки към индексация, страната ще загуби значителни средства по европейски програми

Предложеният Законопроект за изменение и допълнение на ЗОП идва да отговори на един сериозен проблем, в който се озовахме, предвид инфлационните процеси, които започнаха преди година и половина. Най-силно този проблем се усеща в реализирането на европейските програми, по които и МРРБ е страна. Това са проекти за ВиК, за строителство на пътища. По тези най-различни обекти ние сме провели процедури още през 2018-2019 г. По някои от тях, включително такива за водоснабдяване и канализация, проведените процедури не са дори завършили със сключен договор към днешна дата. Имаме множество откази от страна на изпълнителите да сключат такива договори." Това заяви вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов по време на заседание на Комисията по конституционни и правни въпроси, на която депутатите гласуваха Законопроект за изменение и допълнение на ЗОП.

"От друга страна по вече сключените договори, преди повече от 5 г., се появява много сериозна разлика в цените на строителните материали и на другите стоки, с които се извършва строителството. В момента има изпълнители, които се налага да работят на единични цени. Естествено няма как частни фирми да субсидират държавата, съответно те започват да отказват възлагания. От това страда, както републиканската пътна мрежа, така и всички общини", допълни той.

"Мога да дам пример с битума, където превишението на цената за януари-април тази година е драстично. При природния газ е 171%. Арматурата от 23% до 136%. Дизеловото гориво – 93%. Циментът от 16 до 32%. При ел. енергията е над 500%. Това води до два съществени резултата. Единият е, че голяма част от европейските средства, по които са сключени договори или предстои, са в риск.  Ако в България не се предприемат стъпки към индексация ще трябва да се откаже от изпълнението на тези проекти. Съответно ще се загубят средства в значителен размер", информира Караджов.

"НСОРБ са ни подали справка, че общините в България имат проекти на обща стойност от 4,3 млрд. лв., чието завършване също е поставено под риск. Проведохме няколко срещи с Камарата на строителите в България, които още през януари поставиха въпроса за справедлива индексация, каквато има и в другите европейски държави", каза вицепремиерът.

"Индексацията е нормално приложена в договорите в другите европейски страни. Единствено в Румъния беше въведено с нормативен акт индексирането допълнително. В останалите държави си се прилага автоматично", посочи Караджов.

"Ние сме проучили румънския опит и стъпвайки на най-добрите практики, смятаме, че трябва да има методика, която да урежда във всеки един от секторите, справедливата формула на индексирането. Именно такава методика предлагаме да се приеме от Министерски съвет, тъй като е оперативния орган, който може да следи темпа за развитие на инфлацията, а и да прилага подобни нормативни мерки. За тази цел е необходимо да се отвори такава възможност в ЗОП. Точно този е проектът, който сега се предлага. Значителни са по обем средствата, които са под риск, особено в строителството. Лично аз подкрепям този законопроект", завърши той.