Новини

71% от българите биха участвали в програми за енергийно обновяване на жилищата, в която се изисква съфинансиране от собствениците

71% от българите биха участвали в програми за енергийно обновяване на жилищата, в която се изисква съфинансиране от собствениците. Хората като цяло са убедени в ползите от цялостното саниране на сградите. Това става ясно от изследване, направено от "Алфа Рисърч", чиито резултати бяха представени от Боряна Димитрова, управител на "Алфа Рисърч". Според Димитрова, по оценки на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 93 процента от сградите в България са енергонеефективни. Близо 54 000 многофамилни сгради и 645 000 еднофамилни здания, в които живее повече от 50 процента от населението на страната, се нуждаят от обновяване. Според над 94% от участващите в проучването след саниране, жилищата ще имат по-ниски сметки за енергия, ще се повиши комфортът за обитателите и ще се повиши стойността на имотите. Основните проблеми за хората са свързани с неяснотите за кандидатстването – за това какви са новите форми и изисквания, сроковете, за обхвата, за необходимите документи и къде да се представят. Друг важен за хората въпрос е свързан с постигането на съгласие в етажната собственост за започване на обновяването на сградата, като се изтъква необходимост от промени в Закона за управление на етажната собственост. Спорен е и въпросът какъв да е процентът на съфинансиране и кой да контролира избора на изпълнители и самото изпълнение на обновяването.