Новини

ЕП настоява за по-бързи действия на ЕС относно енергийната независимост

Евродепутатите ще обсъдят и гласуват ключови проектозакони на ЕС

В сряда, в две сесии за гласуване от 13.30 ч. и от 18.00 ч. (българско време), след пленарния дебат във вторник, Парламентът ще приеме позицията си по осем предложения, които са част от пакета "Подготвени за цел 55 през 2030 г.". Това е планът на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. и постигане на нулеви нетни емисии на парникови газове (климатична неутралност) до 2050 г. в съответствие с Законодателен акт на ЕС за климата. Одобрените текстове ще представляват мандат на Парламента за преговори с правителствата на ЕС по окончателните закони. Досиетата са следните: Реформа на схемата за търговия с емисии (СТЕ), включително преразглеждане на СТЕ по отношение на авиацията и Схемата за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA) - Безплатни квоти за промишлеността, които се преустановяват по-бързо, а гражданите се включват по-късно в СТЕ II Механизъм на ЕС за въглеродна корекция по границите (CBAM) - По-широк обхват и по-бързо прилагане на новия инструмент за борба с изместването на въглеродни емисии Емисии на парникови газове в други сектори (разпределение на усилията) - По-строга траектория, по-голяма прозрачност и по-малка гъвкавост за емисиите на парникови газове на държавите членки в други сектори Стандарти за емисиите на CO2 за леки автомобили и микробуси - Траектория за постигане на нулеви емисии при пътна мобилност през 2035 г. за нови леки автомобили и леки търговски превозни средства Земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (LULUCF) -Новата цел на ЕС за поглъщане на въглеродни емисии де факто ще увеличи целта на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. до 57% Социален фонд за климата - Нов фонд за подпомагане на най-засегнатите от енергийна бедност и бедност по отношение на мобилността да се справят с повишените разходи, свързани с енергийния преход.