Индексация сега!

Вицепремиерът Гроздан Караджов: Таванът от 15% на индексацията на договорите в строителството е дискусионен

Актуализацията на договорите в строителството, която е внесена в НС, касае промяна в ЗОП, която дава възможност чрез постановление МС да измени правилника към закона. Индексирането на договорите за СМР е върху целия договор, т.е. използва се темпът на нарастване на строителните материали в 6 сектора, за да се направи някакъв темп на инфлация и който касае целия договор. Има поставен таван от 15 %, но това е дискусионно. Това каза Гроздан Караджов пред представителите на местната власт. Караджов обясни, че са проведени срещи с УС на КСБ и с УС на НСОРБ. „Знаем, че и общините, и строителните фирми искат по-висок таван на индексацията. Дали ще бъде толкова или повече- това подлежи на обсъждане. Имаме две седмици да се уточни таванът на индексацията. След влизането на промените в ЗОП сила, в МС веднага ще приемем методиката“, каза Караджов.