ОП на КСБ

КСБ стартира кампания, посветена на дигиталните технологии в строителството

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на Камарата, даде начало на инициативата от Габрово

Мария Башева,

председател на

ОП на КСБ – Габрово

 

На 6 юни от Габрово стартира кампания „Икономическа трансформация чрез дигитални технологии в строително-инвестиционния сектор“, организирана от Камарата на строителите в България. Управители на строителни фирми от област Габрово проявиха интерес към форума, като срещата бе уважена и от народния представител Богомил Петков, областния управител на Габрово Ралица Манолова и председателя на УС на КСБ Илиян Терзиев.

„Думата „дигитализация” все по-често я чуваме, тя заема основно място в много стратегически документи, оперативни програми, в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Какво реално означава тя за строителния сектор и как може да се използва в работата ни, ще разберем по време на форума”, заяви председателят на ОП на КСБ – Габрово, инж. Мария Башева.

Важна информация за фирмите бе представена от консултантската компания с опит в европроектите Ama Cloud Consulting относно очаквани програми за финансиране по НПВУ, както и какви са техните възможности за участие. Част от програмите, които се обсъдиха, бяха „Технологична модернизация на МСП“, „ИКТ решения и киберсигурност в МСП“, „Подкрепа за инвестиции за комбиниране на възобновяеми източници за електрическа енергия със съоръжения за локално съхранение“, както и „Сгради в сферата на производството, търговията и услугите“.

INFRA – компания, разработваща индустриални решения и специализиран софтуер, представи най-добрите практики и методологии при дигитализирането на бизнес процесите във фирмите, което носи потенциал за цялостното подобряване на ефективността. Решението, което бе представено на участниците в събитието, е последният продукт на фирмата с името P300 – за управление на проекти, документооборот, ресурси и процеси в строителни и инвестиционни компании. Дискусията обхвана практически примери от строителните обекти. С презентацията бяха демонстрирани възможности за решения на предизвикателствата в управлението и организацията в строителния бранш. С помощта на комбинацията от облачни решения и мобилни устройства бяха показани възможностите за оптимизации на всички нива. Представено бе как чрез мобилната апликация на продукта се случва в реално време отразяването на информация, статус и документация от работната площадка.

С примери от реалната си работа и добри практики в използването на дигиталните решения в монтажния сектор се включи Теодора Георгиева, управител на Teyadoors, официален дистрибутор на Teckentrup – индустриални и специализирани врати. Тя сподели своя опит и успехи в строителния сектор чрез използването на дигитални решения при монтажите на индустриални врати в редица обекти в страната. Според Георгиева управлението на екипите, комуникацията с инвеститорите и възложителите е ключов фактор в изпълнението на проектите.

Друга тема от форума, която предизвика интерес, бе възможностите за наемане на персонал от Централна Азия (Киргизстан, Узбекистан, Казахстан и др.) чрез посредничеството на Global Jobs - агенция за услуги по подбор, наемане и обучение на персонал.

В края на срещата народният представител Богомил Петков съобщи в аванс новината за подписването на договорите за проектиране и строителство и за строителен надзор на тунела под Шипка. Той изрази надеждата, че 125-годишната сага със стартирането на дейностите по този тунел вече е приключила и реално се преминава към неговото изпълнение.

На събитието управителите на строителните фирми споделиха пред председателя на УС на КСБ Илиян Терзиев своите притеснения за повишените цени в строителството и липсата все още на одобрена методика за индексиране. Коментирани бяха и други актуални теми, като предстоящата програма за саниране и повишените изисквания за енергийна ефективност, недостига на работници, промените в Закона за обществените поръчки и Закона за устройство на територията и др.