Индексация сега!

Проведе се тристранна работна среща между КСБ, МРРБ и МФ

Темата бе методиката за индексация на договорите в строителството

Задълбочаващите се проблеми пред строителния бранш поради липсата на методика за индексация на договорите в строителството бе основната тема по време на провелата се тристранна среща между Камарата на строителите в България (КСБ), Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на финансите. Събитието се състоя в сградата на МРРБ.

В срещата взеха участие Деляна Иванова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, и Андрей Цеков, зам.-министър на финансите. Камарата бе представена от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на КСБ, инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ - София, Савин Ковачев, директор на „Правна дирекция“ в Камарата.

Това бе поредната среща, проведена от ръководството на КСБ, което от миналата година работи за това да има справедлива индексация по договорите в строителството.

„Най-голямото ни притеснение е, че нещата много се забавят и ако час по-скоро не се предприемат адекватни мерки, строителният бранш в България ще се изправи пред огромно предизвикателство да продължи да съществува. Един от големите казуси, който се задава, е увеличаващата се задлъжнялост на фирмите и невъзможността им да се разплащат по веригата за доставки“, заяви инж. Илиян Терзиев. Той посочи, че спадът на строителната продукция е над 35%, а 400 фирми вече са отпаднали от Централния професионален регистър на строителя. „Вече 8 месеца водим разговори, но няма реален резултат – нито методиката е факт, нито промените в Закона за обществените поръчки, които ще дадат възможност за прилагането й“, каза инж. Терзиев. „Имаме опасения, че цените ще продължат да растат, и настояваме методиката, която ще бъде приета, да е справедлива“, категоричен бе председателят на УС на КСБ.

Основните дискусии в рамките на срещата бяха по отношение на тавана от 15%, заложен в предложената методика. Позицията на КСБ е, че този процент е твърде недостатъчен. Цените на основни суровини и материали са се качили с 50 - 100%. Предложението на Камарата е максималният процент на индексиране да бъде определен на 50%. Коментирана бе и темата за въвеждането на задължителна, а не на пожелателна индексация, както и срокът на влизане в сила, който според КСБ трябва да е след 30 юни 2021г.

Камарата на строителите в България е изготвила и официално становище относно проекта за методика, в което е изложила своите предложения и мотиви. Становището е внесено в МРРБ и МФ.

Поради огромната важност на темата за индексацията на договорите за строителство вестник „Строител“ стартира в следващия си брой нова рубрика „Индексация сега!“. В нея ще представим хронология на всички инициативи, събития и срещи на КСБ, свързани с индексацията, проведени през изминалата година. Ще Ви запознаем и с добрите практики за индексация в Румъния и други страни. В настоящата криза все повече фирми са изправени пред фалит и ако индексацията, която вече е много закъсняла, не стане факт СЕГА, много е вероятно след няколко месеца да е късно не само за част от компаниите, но да е пагубно и за целия бранш.

В. „Строител“ създаде и специална секция на сайта си www.vestnikstroitel.bg, в която е събрана цялата информация по темата.