Новини

„Метрополитен“ ЕАД определи  изпълнителите на разширението на третата линия през жк „Слатина до бул. „Цариградско шосе“

„Метрополитен“ ЕАД определи  изпълнителите на разширението на третата линия на столичното метро от Военна академия „Г. С.Раковски“ през жк „Слатина до бул. „Цариградско шосе“. Търгът е на стойност 530 млн. лв. без ДДС като е разделен на 5 обособени позиции. Общата дължина на участъка, включително метростанциите, е 5666м. По трасето се изграждат шест подземни метростанции (от МС1 до МС6) и три междустанционни вентилационни уредби. При бул. „Цариградско шосе“ се предвижда изграждането на подземен двуетажен паркинг за автомобили. Предложените технологии на изграждане за тунелните участъци са използване на тунелно-пробивна машина и Нов Австрийски тунелен метод, а за метростанциите и вентилационните уредби – открит котлован с вертикално укрепване. Предвижда се метростанциите да са със странични перони, които откъм коловозите да са преградени с преградни остъклени стени, отварящи се синхронно с вратите на подвижния състав. Първата обособена позиция е свързана с проектиране и строителство на метроучастък от с две подземни метростанции като за изпълнител е определено Обединение „Метро Шипка“. В него влизат „Трейс Груп Холд АД и „Инжпроект“  ООД. Обособена позиция 2 е свързана с проектиране и строителство на метроучастък  с две подземни метростанции и междустанционна вентилационна уредба. Това трасе ще бъде реализирано от Обединение „Метро Слатина“, което е съставено от „Трейс Груп Холд“ АД и „Билд Лаб“ ЕООД.   Обособена позиция 3 е свързана с проектиране и строителство на метроучастък от с две подземни метростанции  и оборотен участък. Тази част ще се изпълнява от  Обединение „Метро-Изток“, в което влизат „Монолит София“АД и „Х.С.С.“ ЕООД. Четвъртата обособена позиция е свързана с проектиране и строителство на конструкциите на тунелния метроучастък, който ще се изпълнява с тунелно- пробивна машина и с междустанционна вентилационна уредба като ще се изпълнява от ДЗЗД „ДВУ 21“. А проектирането, доставката, монтажът и въвеждането в експлоатация на системите за контрол и управление на влаковото движение, комуникациите и перонните преградни врати трасето с шест подземни метростанции и оборотен участък ще се изпълнят от „Сименс Мобилити“ ЕООД. Решението за определяне на изпълнители подлежи на обжалване в 10-дневен срок.