Новини

230 хил. лв. влагат в ремонт на покривите на две ясли в София

СО обяви търг за ремонт на покривите на две детски ясли в СО. Стойността на дейностите е 230 хил. лв. Срокът на изпълнение ще носи на изпълнителите 30 т., а предложената цена- 70 т. Оферти могат да се подават до 4 юли. Обект на интервенция са Самостоятелна детска ясла № 36 „Слънчево зайче“ и Самостоятелна детска ясла № 48. Срокът на изпълнение е 50 дни.