Новини

ОП на КСБ-София проведе семинар в Боровец

Инвестиционните намерения на СО, индексацията, промените в ЗУТ и инженерингът бяха сред дискутираните теми

Областното представителство на Камарата на строителите в София проведе семинар в хотел „Рила“ в Боровец. Форумът бе открит от инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ-София и инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет на КСБ . Сред гостите на събитието бяха арх. Стефан Аспарухов, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет на Столичната община и арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столичната община.

„Радвам се да приветствам гостите на форума. Вярвам, че всички теми, които ще засегнем са от изключителна важност за строителния бранш“, сподели в началото инж. Любомир Качамаков.

Семинарът продължи с презентация на инж. Ангел Джоргов, който представи инвестиционните намерения на Столичната община до края на годината. Той направи подобен анализ на предстоящите проекти, които ще се реализират на територията на града и очерта приоритетните инфрастурктурни обекти на общината. Зам.-кметът на София коментира и затрудненията на Столичната община по отношение на реализацията на проектите, свързани с липсата на индексация.

Арх. Здравко Здравков направи презентация на визията за развитие на София. Главният архитект на Столичната община сподели подробна информация относно издадените разрешения за строеж в града, както и запозна присъстващите с плановете на СО за развитието на транспортната инфраструктура на София. Главният архитект на София акцентира на проблемите, свързани с отчуждаванията.

Арх. Стефан Аспарухов представи предстоящите промени в Закона за устройство на територията, касаещи строително-инвестиционния процес.

От страна на КСБ бяха поставени въпросите, свързани с належащата необходимост от индексация на строителните договори, необходимите промени в ЗУТ, включително приемане на нов Закон за устройство на територията и отделяне на материята, касаеща строително-инвестиционния процес. Представена бе и категоричната позиция на КСБ по отношение на внесените предложения за промени в ЗОП, касаещи инженеринга.

Инж. Илиян Терзиев връчи на зам.-министър Аспарухов изготвеното становище на Камарата на строителите в България относно промените.

Повече за събитието четете в следващия брой на в. „Строител“.