Новини

15 години Камара на строителите в България

На 29 юни 2007 г. в Дома на техниката в София се провежда националното учредително събрание на Камарата на строителите в България. Това се случва, след като в бр. 108 на ДВ от 29 декември 2006 г. е публикуван Законът за Камарата на строителите. В събранието участват 176 от общо 223 делегати от цялата страна. С пълно мнозинство за първи председател на УС на новоучредената Камара е избран инж. Симеон Пешов. За председател на Комисията за ЦПРС с пълно мнозинство е избран доц. инж. Георги Линков. Участниците приемат Устав на Камарата и правилник за реда за вписване и водене на ЦПРС. Избрани са и органи на Камарата, УС от 29 членове, КС от 7 членове и Комисия за ЦПРС от 15 членове.

 

Честита годишнина!

Уважаеми колеги,

 

Преди 15 години с ентусиазма и волята на едни истински строители на съвременна България се създава организация, която да обедини и представлява строителния бранш в нашата страна. Поглеждайки назад във времето, виждам огромния напредък и многобройните успехи, които Камарата с упорити и последователни усилия е постигнала - създаването на ЦПРС, Областните представителства на организацията, нашата медия в. „Строител”, „Строителна квалификация” ЕАД, Фондация „Български строител”, Националния клуб на строителите ветерани. Не мога да не отбележа и поредния успех на Камарата - одобрението от ЕК на първия по рода си не само за България, но и за Централна и Източна Европа ЕЦИХ в сектор „Строителство”.

През тези години преминахме през много трудности. Преминахме, защото бяхме заедно. Защото сме силни, когато сме заедно. Днес отново браншът е изправен пред сериозни предизвикателства - растящи цени на материалите, липса на решение за индексация, забавени плащания, липса на законодателни промени, опити да се очерни името на българския строител. Искам да Ви уверя, че КСБ, както през целия изминал период от създаването си до сега, работи и ще положи всички усилия за търсене и намиране на решения на наболелите проблеми пред всички строителни фирми. Убеден съм, че с общи усилия ще успеем да се справим с предизвикателствата. Вярвам, че най-доброто предстои, и се надявам да го градим и съпреживеем заедно.

Използвам случая да Ви пожелая здраве, сили и енергия за много нови обекти, реализирани с високо качество и професионализъм, каквито българските строители притежават.

Честита годишнина!

Инж. Илиян Терзиев, Председател на УС на КСБ