Новини

ЕК представи механизма FAST-CARE

Той съдържа практическа подкрепа за решаване на проблема със забавеното изпълнение на инфраструктурни проекти

Европейската комисия (EK) предприе важна стъпка, за да помогне на държавите членки, регионалните и местните власти и другите партньори да се справят с последиците от агресията на Русия срещу Украйна — приет беше механизмът „Гъвкава помощ за териториите“ (FAST-CARE). Това е нов комплексен пакет, чрез който подкрепата, която вече се предоставя в рамките на „Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа“(CARE), се разширява, като се предлага допълнителна подкрепа и допълнителна гъвкавост за финансирането по линия на политиката на сближаване.Това стана ясно от пресконференция на еврокомисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра и комисарят по въпросите на работните места и социалните права Никола Шмит.

С пакета се въвеждат три промени в законодателството в областта на политиката на сближаване за периодите 2014—2020 г. и 2021—2027 г. с цел допълнително ускоряване и опростяване на подкрепата, която държавите членки оказват за интеграцията на граждани на трети държави, като същевременно продължават да работят за възстановяването на регионите от пандемията от COVID-19: Практическа подкрепа за решаване на проблема със забавеното изпълнение на инфраструктурни проекти, Повече подкрепа за тези, които приемат разселени лица — държави членки, местни власти и организации на гражданското общество; Гаранции, че инвестициите отиват там, където са необходими. Практическа подкрепа за решаване на проблема със забавеното изпълнение на инфраструктурни проекти е насочена към това, че задания за над 1 млн. евро от изминалия програмен период, които не могат да бъдат завършени заради драстичното повишение на строителните материали могат да бъдат прехвърлени за изпълнение в рамките на настоящия период. Също така се дава по-голяма гъвкавост за държавите-членки при приключване на оперативните програми, за да увеличат максимално размера на средствата, които могат да получат, дори когато изпълнението им е забавено.

Повече по темата четете на страниците на вестник „Строител“.