Новини

Правителството одобри проект за създаването на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Правителството одобри проект на изменения за създаването на
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на
доставките към Министерския съвет.
С приетото изменение се определя вицепремиерът и министър на
икономиката и индустрията за съпредседател на Междуведомствения съвет
по отбранителна индустрия и сигурност на доставките съвместно с
министъра на отбраната.
В заключителните разпоредби са предвидени изменения в
Постановление № 9 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Съвет
за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения
съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, с което се
правят промени в наименованията