Новини

Асен Василев е упълномощен да води преговори и да подпише Финансово споразумение за изпълнение на Механизма за възстановяване и устойчивост между ЕК и МС

Със свое решение правителството упълномощи заместник министър-
председателя по еврофондовете и министър на финансите да води преговори
и да подпише Финансово споразумение за изпълнение на Механизма за
възстановяване и устойчивост между Европейската комисия и
правителството на Република България, в условията на последваща
ратификация.
Сключването на Финансово споразумение с Европейската комисия е в
изпълнение на чл. 23 от Регламент (ЕС) 2021/241 за създаване на Механизъм
за възстановяване и устойчивост и е във връзка с Решение за изпълнение на
Съвета ST 8091/22 за одобряване на оценката на Плана за възстановяване и
устойчивост на България от 04.05.2022 г.
Резултатите, които се очакват да бъдат постигнати, са финализиране
на въпросите, свързани с финансовото изпълнение на Плана за
възстановяване и устойчивост посредством подписване на споразумение с
Европейската комисия при условие за последваща ратификация, с което ще
определят финансовите права и задължения на страните с цел създаване на
нормативна рамка за гарантиране на ефективното изпълнение на
предвидените реформи и инвестиции от България.