Новини

УС на ББК "Пътища" продължава да счита, че решаването на проблемите в сектора е в прерогативите на МС и апелира за бърза реакция от страна на държавата с конкретни действия за разплащане на дължимите суми

Управителният  съвет на Българска браншова камара „ПЪТИЩА“ вече повече от година е в диалог с всички държавни институции, относно всички неразрешени проблеми в пътно-строителния бранш.  Това се казва в писмо на ББК "Пътища", изпратено до медиите.

"През ноември миналата година фирмите изпълнители и Агенция „Пътна инфраструктура“ сключиха споразумения по ЗАКОННИТЕ ДОГОВОРИ за Текущ ремонт и поддържане. Съгласно тях, днес, 30 юни 2022 г. държавата следваше да изплати дължимите суми на изпълнителите от бранша в пълния им обем. Това не се случи, което води до неизпълнение на договорните ангажименти от страна на възложителя – Агенция „Пътна инфраструктура“.  В актуализацията на бюджет 2022 г. не бяха предвидени средства по поетият ангажимент с Решение на Народното събрание, обнародвано в Държавен вестник, бр. 32 от 26.04.2022 г. Към настоящият момент Агенция „Пътна инфраструктура“ е разплатила зимното поддържане и само 50 % от дължимите средства по изпълнените дейности. С изтичането на сключените споразумения днес, УС на ББК „Пътища“ декларира, че ще подкрепи всички свои членове в исковете си да потърсят по съдебен път главниците ведно със законоустановените лихви и да предявят претенции за пропуснати ползи. Както неколкократно споменахме, освен дължимите близо 600 млн. лв., държавата ще се наложи да посрещне допълнителен разход в размер на 150 млн. лв.", посочват още те.

"В момента тече активният строителен сезон, но с липсата на действия държавата ще доведе до преустановяване на започнатите ремонтни дейности записани в споразуменията по договорите за Текущ ремонт и поддържане на Републиканската пътна мрежа. Оставянето на стотици обекти без възможност за изпълняване на дейностите по тях и крайно амортизираната и остаряла пътна настилка създават сериозни рискове от ПТП и загуба на човешки животи. Искаме още веднъж да почертаем, че всяка година закъснение от междуремонтните срокове увеличава бъдещите разходи по възстановяване на съответните участъци не в проценти, а в пъти. Развитието на пътната инфраструктура беше представено като основен приоритет от управляващите, но станахме свидетели на липсата на решенията на действащото правителство на Република България. Политическото говорене и липсата на разплащания поставят живота на гражданите в риск", се казва в писмото.

"Управителният съвет на Българска браншова камара „Пътища“ продължава да счита, че решаването на проблемите в сектора е в прерогативите на МС и апелира за бърза реакция от страна на държавата с конкретни действия за разплащане на дължимите суми. Противното би могло да се тълкува като умишлено възпрепятстване на възможността за извършване на възложените дейности на пътно-строителния бранш и съзнателно застрашаване на живота на българските граждани", пишат в писмото си ББК "Пътища".