Новини

Управителният съвет на КСБ проведе изнесено заседание

Обсъдени бяха инициативи и дейности за отбелязването на 15-ата годишнина на Камарата

Управителният съвет на Камарата на строителите в България (УС на КСБ) проведе изнесено заседание в кк „Боровец“. В него се включиха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, зам.-председателите на УС инж. Христо Димитров и Николай Николов, който е и председател на ОП на КСБ – Бургас, членове на УС, председателят на Контролния съвет (КС) на Камарата инж. Благой Козарев, председатели на Областните представителства на КСБ.

В началото на срещата инж. Благой Козарев представи информация за предприетите от КСБ действия по отношение на индексацията на строителните договори. Той обясни, че във финалния вариант на методологията за индексация браншът е имал разбирателство с държавата, документът е бил възможно най-добрият – корекцията на цените да е в сила от средата на 2021 г., бил е премахнат таванът от 15%, съдържал е опция за прекратяване на договорите едностранно от страна на строителите без дължими неустойки. „Истината е, че строителният сектор не може да се развива без доброто отношение на държавата. Ако тя не се погрижи за него, тогава няма да има и строителство. Дано скоро да има правителство, пред което отново да поставим исканията на бранша за индексация“, коментира инж. Козарев. Той подчерта, че предстои изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост, в който същинските

строително-монтажни работи ще възлязат на минимум 4 млрд. лв.

„Държавата не може да си позволи да неглижира строителния сектор“, каза още той.

Инж. Илиян Терзиев също коментира индексацията. Той обясни, че е направено проучване в Европа, в което е установено, че навсякъде е въведена индексация на строителните договори. „Проведохме обща среща с представители на министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на финансите и достигнахме до представените от инж. Козарев договорености. Но тогава бе обявено, че министрите на „Има такъв народ“ напускат правителството, и те не се случиха“, коментира инж. Терзиев. Той беше категоричен, че от страна на КСБ са предприети всички необходими действия, за да се реализира индексацията на договорите в строителството.

Присъстващите одобриха правомощията на финансовия директор на КСБ, както и годишните планове за дейността на секциите към Камарата за 2022 г.

В следваща точка от дневния ред председателят на Съвета на директорите на в. „Строител“ инж. Пламен Пергелов, който е и член Комисията за ЦПРС, направи отчет на дейността и финансовите резултати на дружеството. „2021 г. беше изпълнена с предизвикателства, но въпреки тях екипът на медията се организира и не допусна прекъсване на издаването на вестника. Заслуга за това има както главният редактор Ренета Николова, така и всеки един член от колектива. Пандемията показа как умело може да се съчетае развитието на печатното издание и на интернет сайта“, каза инж. Пергелов. Той изтъкна, че

през 2021 г.
www. vestnikstroitel.bg
е имал среднодневно
около 10 хил. посещения.

„Вестникът има активни страници в социалните мрежи, както и приложения за Android и iPhone. Разполагаме и със собствен канал във Viber“, информира той. Инж. Пергелов допълни, че според него печатното и електронното издание на в. „Строител“ трябва да работят активно в посока да достигат до още повече хора.

„Екипът на вестника с подкрепата на ръководството на КСБ ще продължи да отразява политиките на организацията и през 2022 г. ще дава гласност на всички дейности, които се реализират в защита на строителите. Медията ще отразява и постиженията на бранша и на фирмите“, беше категоричен още председателят на СД на в. „Строител“.

Инж. Терзиев изказа благодарност на екипа на в. „Строител“ и на прокуриста и главен редактор на изданието Ренета Николова за добрата работа. „Много са нещата, които правят за бранша и Камарата. Искам да им благодаря още веднъж“, заяви председателят на УС на КСБ. След това той насочи вниманието към проведената в Европейския парламент в Брюксел конференция на високо ниво на тема „Дигиталните и иновационни предизвикателства пред строителния сектор в България“.

Инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София, представи подробна информация за събитието. Той посочи, че енергийната ефективност (ЕЕ) е сред приоритетните области в дейността на Камарата. В тази връзка КСБ е получила важна информация в Брюксел от евродепутата Искра Михайлова, която бе домакин на събитието. „Запознахме се със законодателните инициативи, които се предвиждат в ЕП. Добрата новина е, че се очакват още 87 млрд. за енергийна ефективност, като тези средства ще се инвестират до 2030 г. Искра Михайлова ни представи и пакета „Подготвени за цел 55“, като директивите в него са свързани с намаляване на използваната енергия, определяне точния процент от сгради и годините, в които те трябва да бъдат енергийно независими“, подчерта той. Инж. Качамаков добави, че след като пакетът бъде приет от ЕП, ще има сериозно отражение във всяка страна, която трябва да въведе директивите в законодателството си. „Съгласно „Подготвени за цел 55“ след 2027 г. новоизградените сгради няма да получават разрешение за ползване, ако нямат сертификат за енергийно неутрално здание. Трябва да сме наясно с текстовете, които се гласуват, за да бъдем подготвени за това, което ни очаква“, каза още инж. Качамаков.

Председателят на УС на Камарата инж. Терзиев обяви добрата новина, че

ЕК е одобрила създаването на Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) в сектор „Строителство“,

на който КСБ е основен инициатор. След това той даде думата на Любомир Пейновски, член на ИБ и УС на КСБ. „Това е голям успех за Камарата. Целта на хъба е да подпомогне дигиталната трансформация в отрасъла. През юли трябва да проведем срещи с Министерството на иновациите и растежа, а в рамките на няколко месеца ще подготвим необходимите документи за подписване на договор с ЕК. Ще разполагаме с повече от 3 млн. евро за три години, като малко над 2 млн. евро ще се използват за обучение за подобряване на цифровите умения на хората от бранша. ЕЦИХ ще обхване над 1500 фирми. Това е първият подобен хъб не само в България, но и в цяла Централна и Източна Европа. Страната ни ще бъде водеща по този аспект“, изтъкна той. Пейновски подчерта, че одобреното финансиране от ЕК покрива 50% от стойността на проекта. Останалите средства следва да бъдат осигурени от българското правителство.

Като следваща точка от дневния ред Савин Ковачев, директор на „Правна дирекция“ в КСБ, коментира внесения в НС Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), свързан с

ограничаването на инженеринга.

Той представи изготвеното становище на КСБ по темата, което е внесено в Комисията по конституционни и правни въпроси в НС. „КСБ счита, че проектозаконът противоречи и на Конституцията и на целите на ЗОП. Камарата е изразила категорично несъгласие за предлаганите изменения“, информира Ковачев. Той коментира и въпроса с индексацията, като обърна внимание, че има юридически проблем. „Много от фирмите са принудени да завършат проектите си, защото изтичат сроковете за издаване на Акт 15. Ако се приеме индексация след 2 - 3 месеца и се реши, че тя не се прилага със задна дата по отношение на актувани дейности или приключени проекти, тогава ще възникне проблем. Строителните фирми или изкуствено трябва да бавят проекти, или евентуално да водят преговори със следващото правителство за приемане на индексация на договори, които са завършени преди определена дата“, обясни Ковачев.

Последва дискусия за това какви трябва да са следващите действия, за да се постигне възможно най-скоро индексация на строителните договори.

В точка „Разни“ от дневния ред инж. Терзиев припомни, че

на 29 юни Камарата отбелязва своята 15-годишнина.

Той даде думата на прокуриста и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова да представи предложение за дейности и инициативи за отбелязване на годишнината, чрез които браншовата организация да презентира своята 15-годишна история и постиженията на българските строители да получат дължимото признание. Откриване във в. „Строител“ на рубрика „15 години КСБ“, в която да бъдат публикувани интервюта с хора, участвали в създаването на Камарата и допринесли за утвърждаването й, издаване на Алманах за 15-годишнината на български и английски език, предложи Николова. Главният редактор на в. „Строител“ посочи, че традиционната изложба за Деня на строителя през 2022 г. може да бъде юбилейна и под мотото „15 години КСБ“, като в нея бъдат включени знакови обекти, реализирани през изминалия период. Тя допълни, че ще бъде отпечатан и специален албум с фотоси на обектите. Николова предложи Балът на строителя, който се организира за Димитровден, да бъде посветен на годишнината. На него да бъдат поканени личности със значим принос за създаването и развитието на Камарата, които да бъдат отличени с юбилейни плакети. Сред другите идеи са заснемане на филм и добавяне към логото на КСБ на надпис „15 години“. По предложение на председателя инж. Терзиев УС даде мандат на Ренета Николова да предприеме всички необходими действия за реализиране на предложенията.

В края на заседанието стана ясно, че инж. Любомир Качамаков е номиниран за вицепрезидент на Конфедерацията на асоциациите на международните контрактори (CICA). „Много съм радостен, защото издигането на моята кандидатура е признание за КСБ. В тази организация вицепрезидентите са трима и изборът ще стане ясен в края на октомври“, съобщи инж. Качамаков.