Новини

Общото събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет ще започне в 11.00 часа, поради липса на кворум

Малко след обявения за начало на Общото събрание на прокурорите час – 10 часа, Иван Гешев – главен прокурор на Република България, в присъствието на осемте кандидати за член на Висшия съдебен съвет, обяви проверка на кворума на регистрираните прокурори. В 10.05 ч. той съобщи, че са регистрирани 414 прокурори от 1512-те имащи право на глас. На основание чл. 20, ал. 2 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите Общото събрание се провежда, при присъствие на повече от половината от включените в съответния списък по чл. 29д от ЗСВ прокурори. Поради липса на кворум и на основание чл. 29ж, ал. 2 от Закона за съдебната власт събранието се отлага за един час по-късно и ще започне в 11.00 ч. независимо от броя на присъстващите.

Г-н Гешев благодари на всички отзовали се в съботния ден на поканата за участие в Общото събрание на прокурорите и обърна внимание, че по този начин показват уважение както към Прокуратурата на Република България, така и към българските граждани, чиито интереси прокурорите защитават.

Пълната информация за кандидатите е достъпна на сайта на Висшия съдебен съвет в раздел: „Общи събрания за избор на членове на Висшия съдебен съвет 2022 г.“, подраздел „Общо събрание и кандидати на ПРОКУРОРИТЕ за избор на член на Висшия съдебен съвет“, както и в Единния портал за електронно правосъдие, раздел „Избори за членове на ВСС“.

Прокурорската колегия е регистрирала като наблюдатели на Общото събрание представители на Асоциация „Форум“ - Мария Карагьозова – председател и съпредседател на Гражданския съвет към ВСС (ГС), и адвокат Татяна Лисичкова – правен експерт, както и на Фондация „Български институт за правни инициативи - Биляна Гяурова – Вегертседер, Теодор Славев, Мария Маринова, Цветомир Тодоров, Исидора Димова и Петя Петрова.

Събитието се провежда в зала 4 на Интер Експо център и се излъчва в реално време на интернет сайта на ВСС в раздел „Онлайн“.