Новини

Започна Общото събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет

В 11.00 часа главният прокурор на Република България Иван Гешев обяви, че започва Общото събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет и съобщи, че присъстват 446 прокурори от общо 1 512 с право на глас. Сред тях и кандидатите – Добринка Калчева - прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив, Владимир Чавдаров - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна, Красимира Филипова - заместник главен прокурор при Върховна касационна прокуратура, Николай Димитров - прокурор във Върховна касационна прокуратура, Владимир Николов - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен, Пламен Петков - прокурор в Софийска районна прокуратура, Станислав Стойков - прокурор в Софийска градска прокуратура и Димитринка Шкодрова-Георгиева - заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ямбол.

Главният прокурор благодари на магистратите за присъствието и ангажираността, и анонсира, че събранието ще започне с представяне на филм за дейността на прокуратурата, който предстои да бъде разширен и завършен през есента. Идеята на филма е да запознае българските граждани с работата на прокурора и следователя, и цената, която всеки от тях плаща с избора на професията. Г-н Гешев акцентира, че тази професия е призвание, защото „чрез закона се борим за справедливост за българските граждани и обществото“.

Работата на Общото събрание ще продължи с избор на председател на събранието, след което ще бъде определен съставът на избирателната комисия и на двете избирателни секции – за електронно дистанционно гласуване през интернет и с хартиени бюлетини. Прокурорите ще приемат решение за времето за изслушване на всеки от кандидатите, по азбучен ред. Те ще представят своите концепции за дейността на ВСС и ще отговорят на въпроси, поставени от членовете на Общото събрание и на Избирателната комисия, включително на получените по чл. 29и, ал. 2 от ЗСВ.

На интернет сайта и на Facebook страницата на ВСС ще бъде публикувана информация за представянето на всеки един от кандидатите пред Общото събрание на прокурорите. Документитеq свързани с изборната процедура са достъпни на интернет сайта в раздел: „Общи събрания за избор на членове на Висшия съдебен съвет 2022 г.“, подраздел Общо събрание и кандидати на ПРОКУРОРИТЕ за избор на член на Висшия съдебен съвет“, както и в Единния портал за електронно правосъдие, раздел „Избори за членове на ВСС“.