Новини

Правителството одобри програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция за периода 2021-2027 г.

Правителството одобри съдържанието на Програмата за трансгранично сътрудничество „Интеррег VI-A ИПП България - Турция 2021-2027“ и ангажиментите на страната ни като държава-участник в нея.

Общият бюджет на програмата е 34 млн. евро. От тях 29 млн. евро, 85% от общия й ресурс, се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ III, а 5 млн. евро е националното съфинансиране от България и Турция. По нея бенефициенти ще бъдат микро, малки и средни предприятия, неправителствени организации, общини и регионални структури на централната администрация, академични, научни и социални институции.

По програмата малкият и среден бизнес в пограничните региони ще има достъп до безвъзмездни средства за повишаване на енергийната ефективност, прехода към кръгова икономика и намаляване на вредните газове. Сред приоритетите на програмата са и проекти на местните общности, свързани с подобряване на социално-икономическото развитие, културата, туризма и услугите от общ интерес. Целеви средства ще бъдат инвестирани и в стратегически проект, насочен към повишаване на капацитета на граничните власти за превенция на нелегалната миграция.

Както и в предишните периоди, новата програма ще се прилага в областите Бургас, Ямбол и Хасково и в турските провинции Одрин и Къркларели.