Новини

"Продължаваме Промяната", БСП и "Демократична България" обсъдиха програмата за управление на проектокабинета "Василев"

Готова е законодателната програма на „Продължаваме промяната“ за ново правителство. Тя съдържа над 40 законопроекта. 

Обсъдена е била и програма за управление юли 2022 г. – декември 2022 г.

"Продължаваме Промяната", БСП и "Демократична България" се обединиха около предложената управленска програма, но все още не са обсъждали състава на правителството. Това казаха лидерите в коалицията след преговорите. 

В срещата участваха Кирил Петков, Асен Василев, Корнелия Нинова, Атанас Атанасов и народни представители.

В драфта на програмата за управление е записано:

Финанси и икономика
1. Избор на независими и компетентни членове на водещите органи и институции(КЗК, БНБ, КФН, Сметна палата) с цел премахване на злоупотребите с цените на горивата и основните стоки. – 30/9
2. Повишаване прага за регистрация по ДДС на 100 000 лв от 1 януари 2023 г. и на 166000от януари 2024г – 30/9
3. Продължаване на оперативната работа по техническата подготовка за приемане на еврото на 1 януари 2024 г. Изготвяне на анализ на последствията от въвеждането на еврото, който да е основа на мащабна разяснителна кампания. – 30/9
4. Финализиране и одобрение на всички оперативни програми за периода 2021-2027г. и ускорено започване на тяхното изпълнение. – 30/9
5. Изваждане на Дирекция Финансово разузнаване от ДАНС и прехвърлянето му обратно към МФ и ангажирането й с борбата срещу изпирането на пари, придобити от
незаконна дейност – 31/76. 


Енергетика


 1. Гарантиране на сигурността на газовите доставки, включително чрез диверсификация и подписването на дългосрочни договори за доставка. Запълване на капацитета на
  газохранилището в Чирен. – 30/9
  2. Ускоряване на процесите свързани с изграждане на нови ядрени мощности и активна работа по процеса на преминаване на АЕЦ „Козлодуй“ на алтернативно ядрено гориво3. Бърза рехабилитация на авариралите мощности на ПАВЕЦ Чаира и приоритетно изграждане на проект Яденица. 4. Приемане на законодателни промени и борсови правила за осигуряване на
  дългосрочни договори за електроенергия на поне 80% от потреблението в страната–31/12
  5. Две тарифи за ток и парно. Първата да покрива базово потребление, на по-ниска цена. – 31/12
  6. Финализиране и одобряване на Плановете за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник – 15/9


Правосъдие


 1. Избор на нови членове на ВСС и на Инспектората към ВСС, чиито мандати са изтекли или предстои да изтекат през 2022 г. при наличие на конституционно мнозинство. 2. Въвеждане на единен държавен изпит за придобиване на юридическа квалификация3. Намаляване на нотариалните такси с 25% – 30/9
  4. Намаляване на размера на таксите, които се събират от съдилищата по ГПК и
  намаляване на таксата за граждански дела на 2% - 30/9
  5. Въвеждане на задължително електронното връчване за юридическите лица и
  възможност за електронно връчване на физически лица – 31/12
  Труд и социална политика
  1. Увеличаване на процента, с който се изчислява т.нар. вдовишка добавка – от 26,5%на28%. – с бюджет 2023 г. 2. Увеличаване на добавката от Учителския пенсионен фонд, изплащана на пенсионирани учители при общите условия – от 0,33% на 0,5%. – с бюджет 2023 г. 3. Въвеждане на блок тарифи за електроенергия, вода и парно за битови потребители–31/12
  4. Изработване на нормативната база за преминаване от ТЕЛК/НЕЛК към ECF система–31/12
  5. Приемане на формула за автоматично определяне на размера на минималната работна заплата за страната и максималния осигурителен доход – 30/9


Образование


 1. Изготвяне на анализ на оптималния брой учебници по предмет за всеки клас и промяна в системата за оценяване на пригодността на учебниците. – 31/12
  2. Безплатни учебници до 12 клас включително. Постепенно въвеждане с бюджет 2023г. 3. Повишаване на стипендиите за висше образование за ученици и студенти с нисък
  социално-икономически статус и/или високи постижения – с бюджет 2023 г. 4. Промени в учебните програми от І до Х клас и преразглеждане на методите на
  преподаване като за основа за създаване на електронни учебници и учебни помагала–31/12
  5. Създаване на образователен “облак” с достъпни материали за ученици, учители и родители – 31/12

  Здраве

 2. Въвеждане в експлоатация на първа от шест въздушни линейка и определяне на
  локациите на десет центъра за спешна помощ при инсулти – 31/12
  2. Оптимизиране на разположението на екипите по спешна помощ с цел средно време за пристигане до пациент в населени места под 10 мин. – 31/12
  3. Одобрение на финален план за националната детска болница – 31/10
  4. Оценка на статута на лечебни заведения и тяхното финансиране – 31/12;
  5. Промяна в софтуера на електронните рецепти, които да включват най-евтиния
  генеричен заместител и неговата цена – 31/10


Регионално развитие и транспорт


 1. Намиране на най-доброто решение без загуба на европейски средства за участъка на магистрала Струма през Кресненското дефиле – 30/9
  2. Подписване на споразумение с Румъния за проектирането и изграждането на 5 моста над Дунав и подобряване на водоплаването по реката – 31/10
  3. Възлагане на проектирането на тунела през Петрохан и тунела при Прохода на
  Република – 31/12
  4. Възлагане за довършването на проектирането на автомагистрала Хемус – 31/12
  5. Възлагане на проектиране на продължението на автомагистрала Черно море от турска до румънска граница – 31/12
  6. Въвеждане на методология за оценка и ред и условие за кандидатстване за общински проекти – 31/7
  7. Въвеждане на немските изисквания за пътно строителство, включително стандартите за текущ ремонт и поддръжка – 31/10
  8. Разработване на типова документация за обществени поръчки в областта на пътното строителство и текущ ремонт, включващи стандартите от т.2, оценявани по критерий най-ниска цена – 31/10
  9. Разработване на методика за приемане на текущи ремонти и пътно-строителни дейности, включително видеонаблюдение и лабораторни проби от независими лаборатории – 31/10
  10. Отделяне на Дирекция за национален строителен контрол като отделна агенция към Министерски съвет – 31/7
  11. Финално правно решение на казуса със съществуващите незаконни възлагания по ТРП–31/12
  12. Финално правно решение на казуса със съществуващите незаконни инхаус възлагания–31/12


Електронно управление


 1. Оценка на мрежовата и информационна сигурност на службите за сигурност и
  изготвяне на препоръки – 30/9
  2. Дигитализация на ваучери (за храна) за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване и осъществяване на дейност като оператор – 30/9
  3. 20 от най-използваните удостоверителни услуги да бъдат превърнати във вътрешно административни електронни услуги – 31/12
  4. Публикуване на всички СЕБРА плащания – 31/7
  5. Дигитализация и оптимизация на ключови процеси, включително вписване на имотна партида, регистрация на МПС, заявяване и получаване на БДС, издаване и съгласуване на строителни разрешения – 31/12
  6. Създаване на центрове за споделени услуги за ИКТ, финанси, и човешки ресурси. –31/12
  7. Въвеждане на централизиран подбор на държавни служители чрез стандартизирани тестове по модела на Европейската комисия – 31/10
  8. Въвеждане на единна система от длъжностни характеристики – 31/10


Сигурност и вътрешни работи


 1. Оптимизиране на регионалната структура на МВР в съответствие на данните от новото преброяване на населението. 30/10
  2. Промяна на Инструкцията за назначаване и за израстване в системата на МВР с цел отваряне на системата и прозрачност на избора. МВР. – 30/9
  3. Оценка на качествата и съвместимостта на ръководния и средния ръководен състав по инструкцията за назначаване и за кариерно израстване в системата. – 31/12
  4. План за поддържащо (осъвременено) обучение в АМВР всяка година. – 31/10
  5. Изграждане на проект за електронно наблюдение и контрол върху престъпността отдалечените райони. – 30/11
  6. Проект за връзка между ТОЛ системата и КАТ с цел автоматизиран контрол на трафика. 31/12
  7. Прекратяване на съществуващата забавена поръчка за електронна идентификация пускане на нови обществени поръчки – 30/9


Култура


 1. Изготвяне на Стратегия за развитие на културата за 10 годишен период
  2. Проектно финансиране на конкурентен принцип на творчески инициативи и/или проекти
  3. Въвеждане на фонд за радио и телевизия – с бюджет 2023 г. 4. Разработване на промени в Закона за електронни медии: включване в обхвата на
  закона на онлайн медиите и социалните мрежи, персонална солидарна отговорност на авторите и издателите за съдържанието, блокиране на медии при липса на верни данни в Публичния регистър на медиите, публикуване на месечни отчети.

Земеделие


 1. Финализиране и одобрение на Стратегическия план за България за развитието на
  земеделието и селските райони – 31/12
  2. Пилотен комбиниран център между митнически и фито санитарен контрол с тържище–31/10
  3. Стартиране на национална кампания за консумиране на местни плодове, зеленчуци, месо, мляко и други храни – 31/12
  4. Увеличаване на капацитета на лабораторните комплекси за фитосанитарен контрол–31/12
  5. Разработване на нови стандарти за етикетиране на хранителни продукти с лесен начин за комуникация („светофар“) – 31/12

  Околна среда

 2. Публичен достъп в реално време на данните от измервателните станции на големите замърсители. – 30/9
  2. Преглед на случаите на замърсяване от големите замърсители и предприемане на всички законови мерки за прекратяването на случаите на промишлено замърсяване–31/10
  3. Удвояване на глобите към нарушителите и отговорните лица за контрол над
  незаконните сметища – 30/11
  4. Картографиране и нанасяне в кадастъра на дюните и плажовете по Черноморието–31/10


Международни отношения и отбрана


 1. Изпълнение на решенията от срещата на върха на НАТО в Мадрид – 31/12
  2. Изпълнение на програмата за преструктуриране на армията приета от МС – 31/123. Създаване на фонд за акумулиране на неизразходваните бюджетни средства в сектор Отбрана – 31/12
  4. Активна работа за присъединяване към Шенген и прилагане на новата ИТ архитектура оперативна съвместимост за управление на границите - 31/12
  5. Работа по изпълнението на Пътната карта за присъединявате към ОИСР – 31/12
  6. Виртуален консулски отдел, предоставящ онлайн услуги за всички българи в чужбина–31/12
  7. Удължаване на срока на паспортите на 10 г. – 31/12


Хоризонтални мерки


 1. Приемане на нови устройствени правилници за всички първостепенни разпоредители бюджета, със съкращение на щата от поне 5% - 30/9
  2. Действия за продължаването на включването на българите в чужбина във връзка с
  правилник за Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в
  чужбина – 31/12