Новини

Малките строителни фирми са водещи по сключени договори за обществени поръчки, сочи анализ на КСБ

По данни на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за първото тримесечие на 2022 г. в сектор „Строителство“ са сключени 444 договора на обща стойност 413,2 млн. лв., което е със 7,6 млн. лв. по-малко при обявена прогнозна стойност от 420,8 млн. лв. В сравнение със същия период на 2021 г. броят им намалява с 22,4% (128 бр.), а стойността по договорите спада с 51,8% (444 млн. лв.). Това показва икономическият анализ за отрасъл „Строителство“ за януари – март 2022 г. на Камарата на строителите в България, изготвен по данни на НСИ, Евростат и АОП.


От проучването става ясно, че за първото тримесечие на 2022 г. фирмите са сключили 373 договора за 199,1 млн. лв., а консорциумите, сдруженията и обединенията – 71 договора на стойност 214,1 млн. лв. Малките строителни компании заемат 53,9% от броя на сключените договори от фирми и 30,5% от стойността. Средните компании са с дял 38,9% от общия брой и с 62,4% от стойността на сключените договори от фирми. Данните за големите компании са – 4,3% от броя сключени договори и с 5,2% от стойността. За нерегистрирани в ЦПРС фирми е отчетено, че заемат 2,9% от броя и 1,9% от стойността на сключените договори от компании. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. водещи с най-голям брой сключени договори са малките фирми при спад от 6,1% (13 бр.). Най-голяма стойност на сключените договори се наблюдава при средните компании при понижение от 50,2% (125 млн. лв.). Големите фирми бележат спад от 50% (16 бр.) при броя и от 84,2% (55,4 млн. лв.) при стойността на годишна база.
В анализа се посочва още, че обявените обществени поръчки в отрасъл „Строителство“ за първото тримесечие на 2022 г. възлизат на 552 бр. с прогнозна стойност 1131 млн. лв. Тенденцията на годишна база е регистриран спад от 23,9% на броя и от 49,5% на стойността.


Пълният анализ на КСБ може да прочетете тук.