Новини

За утре е насрочено заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

За утре е насрочено заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

В дневния ред като първа точка е записано представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 47-254-01-73, внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители на 16.06.2022 г.

Депутатите ще обсъдят и гласуват и  Законопроект за допълнение на Закона за устройство на територията, № 47-254-01-64, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 10.06.2022 г., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 47-254-01-77, внесен от Владислав Панев и група народни представители внесен на 23.06.2022 г., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията № 47-254-01-78, внесен от Александър Дунчев на 24.06.2022 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 47-254-01-91, внесен от Снежанка Траянска и група народни представители на 07.07.2022 г.

Трета точка е представяне, обсъждане и гласуване на Законопроекти за допълнение на Закона за пътищата, № 47-202-01-26, внесен от Министерски съвет на 27.05.2022 г. и законопроект, № 47-254-01-65, внесен от Настимир Ананиев и група народни представители на 10.06.2022 г.

Очаква се те да обсъдят и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 47-254-01-80, внесен от Зарко Маринов и група народни представители на 10.06.2022 г.