Новини

Вицепремиерът Гроздан Караджов: За пореден път политическите сметки надделяват над прагматичното управление. Този път жертва са общините

За пореден път политическите сметки надделяват над прагматичното управление. Този път жертва са общините. Когато станах министър през декември м.г., заварих стотици затлачени проекти за изграждане или ремонт на обекти за водоснабдяване и канализация и за общински пътища. 1007 проекта за ВиК обекти на стойност близо 1 млрд. и 800 млн. лв. и 421 проекта за общински пътища за над 1 млрд. и 330 млн. лв. имат готови технически документи. Това написа в профила си във Фейсбук вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов. 

"Всеки ден заради старите и амортизирани ВиК инсталации се прахосва питейна вода за милиони. А неремонтираните още от социализма общински пътища разбиват колите на хората и застрашават живота и здравето им. От февруари водим разговори с Националното сдружение на общините в България, за да отпушим поне онези от проектите, които са готови веднага да започнат строителство. Това означава да е напълно приключила процедурата по Закона за обществените поръчки и да има годно разрешение за строеж. Тези два критерия, около които се обединихме с финансовия министър Асен Василев, изключват каквато и да е субективна намеса или партийни пристрастия при разпределение на финансирането. Още повече, че голяма част от ВиК проектите са със завършени процедури по ЗОП още преди идването на сегашното правителство. А тези, които ще приключат през следващите месеци, ще се класират за финансиране на принципа първи по време-първи по право", посочва още той. 

" Списъкът с проектите за финансиране бе разделен на две.Онези, които са с изцяло завършена процедура по ЗОП и разрешение за строеж, могат да получат финансиране веднага, като представят договор между общината и изпълнителя. Въпреки подадените проекти за общо над 3,1 млрд. лв., се оказа, че на тези критерии във ВиК сектора отговарят проекти за 209 млн. лв., а при общинските пътища – само за 90 млн. лв. Ето защо направихме и резервен списък – в него влизат напреднали проекти, които могат да получат финансиране веднага щом приключат процедурата. Това е силен стимул за общините да работят активно за завършване на процедурите", споделя Караджов. 

" На 11 юли публикувахме списъка с избраните проекти, а вчера той беше разгледан в Министерски съвет.Списъкът обаче беше върнат с указание да отпадне критерият за завършена процедура по ЗОП и да се изисква единствено валидно разрешение за строеж. Това отваря вратата за сериозно забавяне на реализацията на тези проекти, защото там, където текат процедури по ЗОП, е много вероятно да има и обжалвания, които ще отложат започването на строителните работи за следващата и по-следващата година. А през това време напълно готови проекти ще чакат. В МРРБ не сме искали информация за имената на фирмите - изпълнители на проектите, защото в случая това няма значение. Те вече са избрани от общините и процедурата е приключила. И интересуващите се могат да ги видят в публичния регистър по ЗОП. Подборът на проектите според изпълнителите би бил субективен и спекулативен. Особено преди изборите", пише Караджов. 

" По същите причини и няма никакво значение от коя партия е кметът на общината. Нито пък какъв е териториалният обхват на финансирането - общините, които са си свършили работа, получават пари веднага и тази мярка е стимул за останалите да работят активно.Иска ми се да бъда оптимист и да вярвам, че новият списък ще е по-обективен от този, който ние направихме, и че хората в отдавна забравените общини най-после ще получат това, за което плащат данъци. Но реалността почти винаги опровергава оптимистите. Защото, ако не искаме една работа да се свърши, може и една работна група да й турим", посочва още той.