Новини

Вицепремиерът Караджов и екипът му обсъдиха с Камарата на строителите в България индексацията в строителството

Индексацията в строителството и разплащането на вторите 50% от задълженията по договорите за текущ ремонт и поддръжка обсъдиха вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) Гроздан Караджов и ръководството на Камарата на строителите в България. В срещата в МРРБ участваха зам.-министрите Ивайло Стайков и Александър Стоянов и съветникът на министъра Деляна Иванова. От страна на КСБ се включиха председателят на УС инж. Илиян Терзиев, членовете на ИБ и УС на КСБ Любомир Пейновски и инж. Иван Моллов, инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на КСБ, инж. Стефан Тотев, председател на секция „Високо строителство“ към КСБ, Савин Ковачев, директор на „Правна дирекция“ на КСБ, и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“. На срещата присъства и инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББК „Пътища“.

Двете страни обсъдиха, че е наложително да се разгледат и одобрят промените в Закона за обществените поръчки, внесени в Народното събрание. На базата на тези промени Министерският съвет ще може със свой акт да приеме методиката, по която да се прилага индексацията. Проект на методика, който е разработен съвместно с КСБ, е публикуван за обществено обсъждане от МРРБ. Спорният момент в нея е максималният процент, с който да могат се индексират договорите. Индексацията няма да е задължителна – ще е за всеки конкретен проект според възможността на обществените възложители (общини, ведомства и др.). Предложението на МРРБ е да има 15% таван, а КСБ настояват той е да 50%. „Таван трябва да има и той трябва да се определя на базата на обективни статистически показатели. Индексацията следва да действа и в двете посоки – при инфлация - към увеличение, и съответно - при поевтиняване на строителните материали - надолу“, коментира министър Караджов.

Страните се обединиха, че тази методика трябва да бъде приета от МС. Инж. Стайков пое ангажимент да потърси подкрепа методиката да бъде въведена от правителството след одобрение на промените в ЗОП от Народното събрание.

Втората тема, която беше обсъдена на срещата, е докладът на междуведомствената работна група, която провери договорите за текущ ремонт и поддръжка. Докладът трябва да бъде разгледан от регионалната комисия в парламента. По предложение на зам.-министър Стайков, който участва в работната група като представител на министър-председателя, ще се заплатят тези ремонти, за които има становище, че са изцяло текущи. АПИ ще трябва да изчисли точната сума след решение на НС. За останалите задължения, които включват възлагани основни ремонти, ще се възложи на компетентните институции да намерят механизъм каква част да бъде заплатена.