Новини

Столичната община обяви търг за изграждане на ВиК по ул. „Костенски водопад“

Столичната община обяви търг за избор на изпълнител на изграждането на ВиК на ул. „Костенски водопад“ в обхват 35 m северно преди о.т. 411 до ул. „Чудните мостове“ и възстановяване на пътни настилки. Стойността на дейностите е 270 000 без ДДС. Срокът за изпълнение ще е тежест 10 т. Техническите показатели ще носят на кандидатите 30 т., които ще се образуват от „Технология и организация на изпълнението на строителството“  с тежест 16т., „Организация на ръководството на обекта“ – 9 т. и „Мерки за опазване на околната среда“ – 5 т. Предложената цена ще е с тежест 60 т. Оферти могат да се подават до 15 август.