Новини

Община Видин търси изпълнител на ремонта на улиците в града и малките населени места в общината

Община Видин обяви търг за избор на изпълнител на рехабилитацията на уличната мрежа в обхвата на града и малките населени места на територията на общината за 2022 година”. Дейностите предвиждат цялостно преасфалтиране и полагане на плътна асфалтова смес, като най – компрометираните участъци предварително се изкърпват. Предвидено е и повдигането на всички налични спирателни кранове, дъждоприемни и ревизионни шахти. На някои от обектите се предвижда само изкърпване на най – компрометираните участъци. Стойността на поръчката е 1 573 937,50 лв. без ДДС.  Поръчката е разделена на 4 обособени позиции като за всички тях срокът на изпълнение 50 дни, а предложеният срок за изпълнение ще носи 50 т. И цената също ще е с тежест 50 т. Оферти могат да се подават до 25 август. Позиция 1включва ремонт и рехабилитация на тротоари, паркови алеи и междублокови пространства в град Видин. Стойността на всички предвидени дейности е 480405 лв. без ДДС. Позиция 2 е свързана с асфалтиране на улици „Паша Петко“, „Стефан Караджа“, „Жул Паскин“, „Найчо Цанов“, „Цар Симеон Велики“, ‚Отец Матей Миткалото“, „Гоце Делчев“ и ОУ „Иван Вазов“ в гр. Видин. В тези ремонти ще бъдат инвестирани 476902,5 лв. без ДДС. Предмет на обособена позиция № 3 е асфалтиране на улици в селата Въртоп, Ивановци, Цар Симеоново, Синаговци, Търняне, Слана бара, Буковец, Новоселци, Бела рада, Войница, Рупци, Акациево, Генерал Мариново, Пешаково, Дружба, Каленик и град Дунавци в обхвата на община Видин“. Тук предвидените средства за изпълнение на дейностите са 299990 лв. без ДДС. Позиция 4 е за асфалтиране на улици в селата Иново, Динковица, Градец, Плакудер, Долни бошняк, Капитановци, Покрайна, Антимово, Кутово, Сланотрън, Кошава и Гомотарци в обхвата на община Видин. Предвижда се да бъдат отпуснати 316640 лв. без ДДС.