Новини

Министерството на енергетиката проведе работна среща за увеличаване на  оборотните средства на „Булгаргаз” ЕАД

Министърът на енергетиката Росен Христов проведе работна среща с представители на финансовите среди за проучване на възможностите за осигуряване
на оборотни средства за обществения доставчик на природен газ. На нея присъстваше и министърът на иновациите и растежа Александър
Пулев, както и ръководството на БЕХ ЕАД и „Булгаргаз” ЕАД. Министър Христов обясни нуждата от краткосрочно финансиране с повишената цена на газа и променените условия за плащане за доставките през последните месеци, за повечето от които се изисква авансово плащане. Обсъдени бяха и предизвикателствата за оптимизиране на несъбраните вземания на дружеството. Набелязани бяха конкретни стъпки по решаване на ликвидната криза на „Булгаргаз” ЕАД и по цялостното финансиране на дейността на компанията.