Новини

Отворени са офертите за изработването на технически проекти за ремонта на 172 км пътища в област Велико Търново  

Отворени са офертите за изработването на технически проекти за основен ремонт на близо 172 км републикански пътища в област Велико Търново. Изготвянето му е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. Целта на обществената поръчка е да се осигури проектна готовност за цялостен ремонт на отсечките. Обществената поръчка е в 7 обособени позиции и общата й прогнозна стойност е 3 548 480 лв. без ДДС, съобщават от АПИ.

В обособена позиция 1 е проектирането на основния ремонт на 31,8 км от първокласния път I-3 Бяла - Плевен на територията на област Велико Търново. Това е едно от първокласните трасета, по което преминава основният трафик от София към ГКПП „Дунав мост 1“ при Русе. Индикативната стойност за изработване на техническия проект е 636 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 90 календарни дни.

Отворените оферти са на:

 • АЛВЕ КОНСУЛТ ЕООД;
 • Обединение "Велико Търново Пътища" (ВИА-ПЛАН ЕООД, ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД);
 • РУТЕКС ООД;
 • Обединение “Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей” ДЗЗД;
 • ТРАНСКОНСУЛТ-22 ЕООД;
 • ИЛИЯ БУРДА ЕООД;
 • ДЗЗД "ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА.

   

  В обособена позиция 2 е проектирането на основния ремонт на 33,4 км от път II-55 Дебелец - Гурково през Прохода на Републиката. Отсечката е основна пътна връзка за интензивния тежкотоварен трафик между Северна и Южна България, както и за пътуващите от ГКПП „Дунав мост 1“ през Стара планина към ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Маказа“. Прогнозната стойност е 668 400 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 90 календарни дни.

  Отворените оферти са на:
 • ВИА-ПЛАН ЕООД;
 • ДЗЗД "АМ Хемус-2016" (АМ ХЕМУС - 2016);
 • ТРАНСКОНСУЛТ-22 ЕООД.

   

  В обособена позиция 3 е изработването на технически проект за ремонта на 22 км от третокласния път III-303 Левски - Павликени - Керека. Третокласното трасе е най-кратката връзка между областите Велико Търново, Плевен и Ловеч. Индикативната стойност на поръчката е 554 400 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 90 календарни дни.

  Отворените оферти са на:
 • Инфра про консулт ООД;
 • ВИА-ПЛАН ЕООД;
 • РУТЕКС ООД;
 • ПЪТПРОЕКТ 2000 ООД;
 • Обединение “Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей” ДЗЗД;
 • ПЪТПРОЕКТ ЕООД;
 • ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД;
 • ЛОГИСТИКА 21 ЕООД;
 • ИЛИЯ БУРДА ЕООД.

   
  В обособена позиция 4 е изработването на технически проект за ремонта на 46 км от път III-407 Стражица - Полски Тръмбеш - основна пътна връзка за жителите на общините Стражица, Полски Тръмбеш и Свищов с първокласния път I-4 в посока Варна и София. Прогнозната стойност е 920 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 90 календарни дни.

  Отворените оферти са на:
 • АЛВЕ КОНСУЛТ ЕООД;
 • Обединение "Велико Търново Пътища" (ВИА-ПЛАН ЕООД, ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД);
 • ПЪТПРОЕКТ ЕООД.

   
  В обособена позиция 5 е проектирането на основен ремонт на 9 км от път III-408 Стеврек - Глоговец. Третокласното трасе е най-бързата връзка на населените места в община Елена с област Търговище и с първокласния път I-4 в посока Варна и София. Индикативна стойност е 180 620 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни.

  Отворените оферти са на:
 • ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД;
 • Обединение "Стеврек-Глоговец-II-53" (ВИА-ПЛАН ЕООД, ПЪТКОНСУЛТ 2004 ООД);
 • ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД;
 • ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД.

   
  В обособена позиция 6 е изработването на технически проект за ремонта на 12 км от третокласния път III-4072 Стражица – Николаево, който свързва населените места в община Златарица с област Търговище. Прогнозната цена е 246 140 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни.

  Отворените оферти са на:
 • ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД;
 • Инфра про консулт ООД;
 • Обединение "Велико Търново Пътища 2022" (ВИА-ПЛАН ЕООД, УЛТРА БИЛД ООД);
 • ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД;
 • ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД.

   
  В обособена позиция 7 е проектирането при основния ремонт на 17 км от път III-4082 Чешма - Кесарево. Трасето е предпочитан маршрут от пътуващите от Разград за Попово. Индикативната стойност на поръчката е 342 920 лв. без ДДС, а срокът за изпълнението й е 60 календарни дни.

  Отворените оферти са на:
 • Обединение "Велико Търново Пътища 2022" (ВИА-ПЛАН ЕООД, УЛТРА БИЛД ООД);
 • ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД;
 • ЛОГИСТИКА 21 ЕООД.