Новини

Световната банка ще подпомага процеса по изпълнението на програми за обновяване на сградния фонд

Световната банка ще подпомогне изграждането на капацитет при проектирането и изпълнението на програми за обновяване на сгради.  Това е част от проекта  „Вълна на реновиране“. Средствата за него са осигурени от Европейската комисия, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

За целите на проекта ЕК е поканила Световната банка да предостави техническа помощ на избрани държави-членки на ЕС, включително България, Хърватия и Румъния. Така ще бъде улеснен техният достъп до най-добрите международни практики, ще бъде обменен опит и ще бъдат ангажирани чуждестранни и местни експерти за конкретни задачи. Целта на техническата помощ е да допринесе за декарбонизирането на сградния фонд чрез увеличаване на обновяването на сгради в избрани държави-членки на ЕС и подпомагане на изграждането на капацитет при проектирането и изпълнението на програми за обновяване на сгради.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева обсъди възможните сфери на сътрудничество с представители на екипа на Световната банка. В срещата участваха също началникът на политическия кабинет на министър Иван Шишков - Юлия Ивкова, директорът на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ Ангелина Бонева и експерти от дирекция „Жилищна политика“.

Проектът за оказване на техническа помощ при изпълнението на програмите за обновяване на сгради е започнал през февруари. В момента приключва първата му фаза, в която са диагностицирани проблемите и е направена оценка на капацитета за усвояване на средства по програмите. Извършеният анализ ще бъде представен през септември, съобщиха от Световната банка.