Новини

Започна предизборната кампания

В полунощ беше открита предизборната кампания - 30 дни преди изборния ден. Тя ще приключи в 24 часа на 30-и септември. За гласа на избирателите на 2-и октомври ще се състезават общо 28 формации - 22 партии и 6 коалиции. Предизборната кампания се води на български език. Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. По време на предизборната кампания се забранява използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, както и унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред. Не може да се провежда предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. Забранява се използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация. Забранява сев търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция, инициативен комитет или кандидат. Не се разрешава използването на програмите на Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР) за целите на предизборната кампания извън определеното за тази цел време.