Новини

Министър Иван Шишков: Скоро ще имаме окончателния списък за финансиране на общински проекти

Работим в рамките на 10 дни да бъде готов окончателният списък за финансиране на общински проекти за пътна и ВиК инфраструктура.

Новината съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, информират от пресцентъра на МРРБ.

Причината за забавянето е, че сегашният екип на МРРБ е наследил от предходния кабинет четири различни списъка с общински обекти, обясни министърът.

„Когато някой е готов да промени критериите без основание, се е получило това, което наследихме – 4 списъка, последният, от които приет с решение на предишния Министерски съвет. Окончателният списък, върху който работим, е на базата на ясни критерии. Водещ е наличието на разрешение за строеж, което поискаха и от НСОРБ. Ако бяха раздадени 418 млн. лв. без ясни критерии,  вероятно в момента щеше да има много по-голямо брожение“, коментира Шишков.

В интервюто той съобщи, че в рамките на 4-5 дни може да бъде завършен първият етап на междусистемната газова връзка Гърция – България.  

По време на разговора архитект Шишков засегна и темата с договорите за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища. „Основният проблем е безхаберното отношение на бившите управляващи от ГЕРБ към закона и към начина, по който се инвестира и строи“, каза той и допълни, че държавата  определя правилата и фирмите е трябвало да избират дали да работят, извършвайки всички ремонти като текущи, или да не работят. „Ако тя беше възложила основните и текущите ремонти отделно, фирмите щяха да се съобразят“, подчерта регионалният министър и беше категоричен, че трябва да се  направи задълбочен анализ не само на това кои са основни и текущи ремонти, а и на това какво е превърнало част от вторите в основни. В допълнение той обясни, че някои са станали такива заради променени нивелета и определени характеристики на пътя. Очаква се анализът да бъде готов преди състоявеното на Народно събрание и след сформирането му да бъде внесен. Министърът изрази готовност да направи промени в наредби, така че още по-ясно да се регламентират границите на текущи и основни ремонти. „Кранчетата на корупционните схеми могат да бъдат спрени само чрез ясно поставяне на нещата законово“, акцентира Шишков, защото само така няма да има възможност за корупция.

Регионалният министър напомни и за оставения от предишното служебно правителство текст за обявяване на търпимост на инфраструктурните обекти, за които е установено незаконно строителство. Сред тях и язовири. „ДНСК беше направило констативни актове  и протоколи за незаконно строителство на част от тях. Считаме, че трябваше да бъдат обявени за търпими, за да не бъде унищожено, построеното в полза на държавата“, каза още той и съобщи, че ще отмени тълкувателното писмо на предишния министър Гроздан Караджов до главните архитекти, с което им се указва да издават разрешения за строеж като аварийни ремонти на язовирите.

„Няма да се молим на никой политик да вкарва текст за търпимост. Ще подложим на обществено обсъждане измененията в ЗУТ. Когато има Народно събрание, ще ги внесем“, категоричен беше арх. Шишков.

„Приел съм да стана министър на регионалното развитие и благоустройството, за да не се потулват извадените факти и да могат да се довършат започнатите промени.  Най-важното е политиците да разберат, че не може да продължаваме да прикриваме незаконни действия под предтекст, че го правим в полза на държавата“, заключи министърът.