Новини

Откриха Осмата годишна конференция „Безопасна пътна инфраструктура“

Организатор на събитието е ББАПБ, в. „Строител“ е медиен партньор

На 15 септември откриха Осмата годишна конференция „Безопасна пътна инфраструктура“. Събитието се провежда в Хисаря в рамките на два дни. Организатор е Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ (ББАПБ). Традиционно вестник „Строител“ е медиен партньор.

Началото на форума обяви председателят на УС на ББАПБ д-р ик.н. Николай Иванов, който е и член на УС на КСБ. В него взеха участие главният прокурор на България Иван Гешев, зам.-министърът на транспорта и съобщенията Николай Найденов, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Захари Христов, председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Иво Иванов, кметът на община Пловдив Здравко Димитров, Алекси Кесяков, съветник на министъра на вътрешните работи, други представители на институциите, на браншови и неправителствени организации, специалисти и експерти в сферата.

„През годините на това събитие са се раждали много идеи, които са допринасяли за повишаване на пътната безопасност, правени са и законодателни предложения. Надявам се, че и сега ще стигнем до добри идеи, които ще допринесат за намаляване на травматизма по пътищата“, каза д-р Иванов.

В приветствието си главният прокурор Иван Гешев пожела успех на конференцията. „Причината да съм тук е, че някой трябва да постави въпроса за пътната безопасност. И защо това да не са неправителствените и браншовите организации“, заяви главният прокурор.

„Пътната безопасност е огромно предизвикателство. Всички, които сме се събрали в тази зала, може да работим за решаването на проблемите. Трябва да се създаде нетърпимост в обществото по темата. Необходимо е да има и единна национална политика по въпроса“, каза зам.-министър Найденов.

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев изпрати поздравителен адрес до д-р ик.н. Николай Иванов, в който пожела на него, на членовете на ББАПБ и на участниците в Осмата конференция успешно провеждане на събитието.

Форумът на ББАПБ е с приложно-практическа насоченост. Той цели както синтез на добри утвърдени и работещи практики в сферата на пътната безопасност, така и предложения, и обмен на идеи между различните институции на държавно ниво, специалистите и експертите. На конференцията участниците ще обсъждат проблемите и най-новите решения, свързани с политиката за повишаване на безопасността на движението по пътищата, положителни европейски и световни практики, нови методи за оценка на риска от настъпване на пътнотранспортни произшествия, инфраструктурни решения за ограничаване на опасността и намаляване на последствията от ПТП и други.

Повече за конференцията четете в следващия брой на в. „Строител“