Новини

Зам.-министър Надя Христова подписа автоматизирано 692 договора за над 70 млн. лв. за енергийна ефективност

До момента на подписването 920 български компании са преминали през процедура по договаряне на над 93,3 млн. лв.

Министерството на иновациите и растежа демонстрира днес иновативна услуга за автоматизирано групово подписване на голямо количество договори. МИР е първата и единствена към момента публична администрация, която е внедрила услугата в работата си, а Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (2014-2020) е първият и засега единствен, който подписва договори по този начин.

Услугата се приложи при автоматично групово подписване на 692 договора за над 70 млн. лв. от зам.-министъра на иновациите и растежа Надя Христова.

„Договорите са за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Възстановяване на малки и средни предприятия чрез подобряване на енергийната ефективност“. Общата стойност по тази процедура от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (2014-2020) е 136 млн. лв.“, обяви заместник-министър Надя Христова. 

До момента на подписването 920 български компании са преминали през процедура по договаряне на над 93,3 млн. лв. Това е първият транш от договори, които ще бъдат подписани. Предстои втори с още близо 300 договора.

Финансовата подкрепа е за подобряване на енергийната ефективност в микро-, малките и средни предприятия от сектора на преработващата промишленост. То е за саниране, подмяна на термопомпи, климатични системи и други дейности. С получените средства може да се закупуват дълготрайни активи – машини, съоръжения, модерни системи за подобряване на енергийната ефективност, да се извършват съответните строително-монтажни работи.

„Непосредствено след сключване на договорите фирмите ще могат да пристъпят към изпълнението на проектите си. Времето за изпълнение е 12 месеца. Това е срокът, в който трябва да бъдат направени подобренията в енергийната ефективност на предприятията“, обяви Илияна Илиева – главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Тя допълни, че минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на индивидуален проект е 25 000 лв., а максималният 150 000 лв.

Всички одобрени дружества са от икономически сектор „С“ – преработваща промишленост, които са разпределени в 141 подсектора. Основната част от тях се занимават с производство на мебели, на метални конструкции и изделия, на пластмасова, дървена и метална дограма, на връхни облекла, на хляб и хлебни продукти. Сред предприятията има печатници на регионални вестници, на брошури и други хартиени издания, заводи за производство на китари и други музикални инструменти, бижутерии, фирми за ремонт на машини и оборудване и др.

Най-много компании, преминали по процедурата, са от областите Пловдив – с 138 и София-град – 101. Заявената за тях подкрепа е над 20 млн. лв. Най-ниският интерес към мярката е във Видин – едва пет компании за общо 484 000 лв.