Новини

Обявена е обществена поръчка за проектиране при ремонта на над 9 км от пътя Одринци – Ведрина – Оборище в област Добрич

Областно пътно управление – Добрич стартира обществена поръчка за  изработване на технически проекти за основен ремонт на над 9 км републикански пътища в областта. Прогнозната стойност на поръчката е 236 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора, включва само времето за проектиране и е разделен в три междинни етапа. Срокът за подаване на офертите е до 23 октомври 2022 г.

Първата обособена позиция е за проектиране на основния ремонт на 9,3 км от третокласния път III-2702 Одринци – Ведрина – гара Оборище. Индикативната стойност е 186 000 лева без ДДС. Целта на проекта е да се подобри трайно състоянието на пътя. Трасето, което се планира да бъде ремонтирано, преминава през селата Одринци и Ведрина.

Втората обособена позиция е за изработване на технически проект за кръгово кръстовище при пресичането на третокласния път III-9002 Генерал Тошево – Дропла, при 24-ти км, с път III-9701 Малина – Методиево. Индикативната стойност е 50 000 лева без ДДС. Целта е да се изготви проект за реконструкция на съществуващото четириклонно кръстовище на път III-9002 Генерал Тошево – Дропла и път III-9701 Малина - Методиево в кръгово кръстовище, за да се подобри безопасността на автомобилния трафик.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовите проекти след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение.