Новини

Над 3, 2 млн. лв. влагат в пътната инфраструктура на гр. Левски

Община Левски обяви търг за избор на изпълнител на ремонт на пътната инфраструктура в града. Стойността на дейностите е 3 223 892 лв. без ДДС. В обхвата на дейностите влизат ул. „В. Геновска“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Хан Аспарух“. Критерият „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ ще носи 50 т., предложената цена също ще има тежест 50 т. Оферти се приемат до 27 октомври.